Hyppää sisältöön

Liikuntalakia muutetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 13.46
Tiedote

Hallitus esittää liikuntalain muuttamista. Lain tavoitteita, määritelmiä, valtion liikuntaneuvostoa, muutoksenhakua ja valtionapuviranomaista koskevia säännöksiä ollaan muuttamassa.

Esityksellä tarkennetaan ja selkiytetään laissa olevaa käsitteistöä sekä tiettyjen toimijoiden tehtäviä vastaamaan vallitsevaa nykytilaa. Lisäksi kestävän kehityksen edistäminen liikunnassa ja huippu-urheilussa tulee yhdeksi aktiiviseksi tavoitteeksi.

Esityksessä ehdotetaan erityisesti huippu-urheilun määritelmän täsmentämistä siten, että siinä näkyisi ne keskeiset huippu-urheilun tavoitteet, joilla huippu-urheilua tulee edistää. Niitä olisivat valmennuksen ja valmentajakoulutuksen, kaksoisurapolkujen, huippu-urheilun koordinaation, huippu-urheilun tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ja huippu-urheilun rahoituksen kehittäminen sekä kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämisen tukeminen.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi valtionapuaviranomaiseksi Suomen Akatemia liikuntatieteellisten avustusten myöntämisessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Juha-Pekka Suomi, p. 0295 330 354

Muualla verkossa

Valtioneuvoston istuntojen päätössivu