Hoppa till innehåll

Idrottsakademier och träningscenter får över fyra miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2024 12.50
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 4 220 000 euro i understöd till 21 idrottsakademier och träningscenter. Med understöden förbättrar man idrottarnas förutsättningar för en andra karriär och för träning samt stöder man utvecklingen av kunnandet inom elitidrott på riksnivå.

– Regeringen vill göra det lättare att balansera idrottskarriären med studier och arbete. Idrottsakademierna och träningscentren spelar en viktig roll i den professionella utvecklingen av finländska idrottare till världstoppen, säger minister Sandra Bergqvist som ansvarar för idrottsfrågor.

Understöd kan ges till riksomfattande eller regionalt betydande idrottsakademier och träningscenter som har erkänts av Finlands Olympiska Kommitté. Vid besluten om understöd har man beaktat ett utlåtande från Olympiska Kommitténs elitidrottsenhet. Det största understödet på över en miljon euro gick till Huvudstadsregionens idrottsakademi och Kisakallio idrottsinstituts träningscenter.

Prövningsbaserade utvecklingsunderstöd för idrottsakademier och träningscenter 2024

Mer information: Samuli Rasila, specialsakkunnig, tfn 0295 330 057