Hoppa till innehåll

I ett gemensamt ställningstagande påminner idrottsministrarna om de europeiska värdena inom idrotten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2024 10.59 | Publicerad på svenska 8.2.2024 kl. 14.05
Nyhet

Finland har tillsammans med 25 andra europeiska länder undertecknat ett ställningstagande där man betonar att idrottstävlingar ska arrangeras enligt de etiska principerna och den så kallade europeiska idrottsmodellen. Ställningstagandet har beretts på Frankrikes initiativ och bygger på en resolution som Europeiska unionens råd antog år 2021. 

- Att man förbinder sig till en gemensam moral, gemensamma värden och etiskt hållbara förfaranden är viktigt också inom idrotten. I dessa tider känns det här viktigare än någonsin. Det här är något som vi vill föra fram tillsammans, säger idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist

I EU:s resolution (14430/21) betonas att idrotten ska grunda sig på de gemensamma värdena i den europeiska idrottsmodellen, som är föreningsfrihet, solidaritet mellan olika idrottsnivåer, rättvisa, integritet, öppenhet, jämställdhet och god förvaltning.  

- Det är viktigt att man förbinder sig till att bekämpa diskriminering och främja och sprida en kultur av respekt. Vi måste stärka och försvara en sådan idrottskultur som synliggör de gemensamma värdena genom verksamheten. 

Enligt resolutionen ska medlemsländerna främja värdena inom idrotten och i idrottsföreningarna och erkänna det arbete som görs i de frivilliga idrottsföreningarna på gräsrotsnivå och i familjer och samhällen på lokal nivå. Idrottsrörelsen uppmanas att främja solidaritet mellan idrottsföreningarna och att se till att man iakttar öppenhetsprincipen, prioriterar idrottsprestationerna framför allt annat och respekterar de grundläggande och mänskliga rättigheterna.  

Förutom Finland undertecknades det ställningstagande som stöder resolutionen av Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.  

Mer information:
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 330 151
Tiina Kivisaari, direktör, tfn 0295 330 178
Satu Heikkinen, kulturråd, tfn 0295 330 102

Idrott