Hyppää sisältöön

Urheiluministereiden yhteisellä kannanotolla muistutetaan urheilun eurooppalaisista arvoista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2024 10.59
Uutinen

Suomi on yhdessä 25:n muun Euroopan maan kanssa allekirjoittanut kannanoton, jossa korostetaan urheilukilpailujen järjestämisen eettisiä periaatteita ja ns. eurooppalaista urheilumallia. Kannanotto valmisteltiin Ranskan aloitteesta, ja se pohjautuu vuonna 2021 annettuun Euroopan unionin neuvoston päätöslauselmaan.

− Sitoutuminen yhteisiin moraalisiin arvoihin ja eettisesti kestävän tapaan toimia on tärkeää myös urheilussa. Näinä aikoina se tuntuu tarpeellisemmalta kuin koskaan, ja tätä haluamme yhdessä korostaa, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist sanoo. 

EU:n päätöslauselmassa (14430/21) korostetaan, että urheilu perustuu eurooppalaisessa urheilumallissa yhteisille arvoille, joita ovat yhdistymisvapaus, urheilun eri tasojen välinen solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, integriteetti, avoimuus, sukupuolten tasa-arvo ja hyvä hallinto.

− On tärkeää, että urheilussa sitoudutaan torjumaan syrjintää sekä edistämään ja levittämään kunnioituksen kulttuuria. Yhteisiä arvoja toiminnallaan näkyväksi tekevää urheilukulttuuria on vahvistettava ja suojeltava.

Päätöslauselman mukaan jäsenmaiden on edistettävä arvoja urheilussa ja urheilujärjestöissä sekä tunnustettava vapaaehtoisten, ruohonjuuritason urheiluseurojen, perheiden ja paikallisyhteisöjen panos. Urheiluliikettä kehotetaan edistämään urheilujärjestöjen välistä solidaarisuutta ja varmistamaan, että urheilukilpailujen järjestämisessä noudatetaan avoimuuden periaatetta, asetetaan urheilulliset ansiot etusijalle ja kunnioitetaan perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia. 

Päätöslauselmaa tukevan kannanoton allekirjoittivat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro. 

Lisätietoja:
erityisavustaja Oscar Byman, p. 0295 330 151
johtaja Tiina Kivisaari, p. 0295 330 178
kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, p. 0295 330 102

Liikunta