Hoppa till innehåll

Inga ändringar i kompensationsavgiften för nästa år

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2012 13.54
Nyhet

Regeringen fattade torsdagen den 13 december beslut om avgiften för privat kopieringför 2013 som föreskrivs i upphovsrättslagen. Avgiftens omfattning och nivå ändras inte.

Avgiften för privat kopiering kompenserar upphovsrättsinnehavare för att deras verk och skyddade prestationer kopieras för privat bruk inom ramarna för de bestämmelser som är inskrivna i upphovsrättslagen.

Avgiften som föreskrivs i upphovsrättslagen gäller anordningar som kan spela in material och som i betydande grad används för privat kopiering. Ersättning uppbärs för tillfället för analoga och digitala inspelningsunderlag samt digitala inspelningsmedier, som t.ex. mp3-spelare, inspelande digiboxar och externa hårdskivor.

Avgift uppbärs inte för navigatorer, mobiltelefoner, datorer, handdatorer eller spelkonsoler.

De ackumulerande kompensationsavgifterna har under 2000-talets första år varit ca 10-12 miljoner euro och har i och med digitaliseringen 2007 sjunkit med 15 miljoner euro till ca 6,7 miljoner euro 2011. De ackumulerande kompensatiosavgifterna uppskattas uppgå till ca 7 miljoner euro 2012.

En reform av systemet med kompensationsavgifter ingår i regeringsprogrammet och har beretts i år. Målet med reformen är att hitta en lösning som på ett bättre sätt än nu kan trygga de finansiella förutsättningarna för den kreativa branschens verksamhet med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen. Beredningen av reformen fortsätter och målet är att det nya systemet med kompensationsavgifter tas i bruk 2014.