Hoppa till innehåll

Huvudkontoret för det europeiska nätverket för atmosfärsforskning etableras i Finland

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2023 10.03
Pressmeddelande

Det europeiska nätverket för forskning av aerosoler, moln och spårgaser i atmosfären ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) etablerar sitt huvudkontor i Helsingfors vid Campus Gumtäkt. Europeiska kommissionen beslutade om saken genom att bevilja ACTRIS status som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur.

Genom ACTRIS-forskningsnätverket får medlemsstaterna tillgång till mångsidig observationsdata om atmosfärens tillstånd och processer som stöd för vetenskapsbaserat beslutsfattande på regional, nationell och europeisk nivå. ACTRIS-nätverket består av europeiska forskare, forskningsstationer, mätinstrument och mätdata.

Finland har en ledande roll när det gäller att samordna hela forskningsinfrastrukturen. Till ACTRIS-nätverket i Finland hör Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors universitet. Verksamheten och utvecklingen finansieras dessutom av undervisnings- och kulturministeriet via Finlands Akademi och av kommunikationsministeriet.

– Den finländska expertisen inom atmosfärsforskning har redan länge varit i världsklass. Inrättandet av ACTRIS-konsortiet för forskningsinfrastruktur stärker denna expertis genom europeiskt samarbete, konstaterar direktör Erja Heikkinen.

Finland deltar aktivt i ACTRIS-nätverkets verksamhet även på nationell nivå. ACTRIS Finland har flera riksomfattande mätstationer och observationsplattformar av hög kvalitet från Östersjön till Lappland och till exempel i Antarktis. ACTRIS Finlands mätstationer utnyttjas för närvarande i över 30 internationella forskningsprojekt och till mätstationerna ordnas mer än 3 200 besöksdagar för forskning varje år.

Mer information: Petteri Kauppinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 147