Hyppää sisältöön

Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia, ohjausta ja opintojen etenemistä tuetaan erityisavustuksilla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2021 14.08
Tiedote

Koronaepidemiasta johtuva poikkeustila on vaikuttanut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelujärjestelyihin ja siten oppimisen edellytyksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin jo puolentoista vuoden ajan. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella tuetaan korkeakouluopiskelijoiden ohjausta ja hyvinvoinnin vahvistamista sekä hidastuneiden opintojen etenemistä. Erityisavustuksen haku avautui 6. syyskuuta.

Erityisavustus on suunnattu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluville korkeakouluille, opiskelijajärjestöille, ylioppilaskunnille ja opiskelijakunnille. Määrärahaa on käytettävissä avustuksiin 6 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toivoo lähtökohtaisesti yhtä hakemusta kustakin hallinnonalan korkeakoulusta. Valmistelussa on hyvä tehdä yhteistyötä korkeakoulun ja sen opiskelijakunnan tai ylioppilaskunnan välillä. Avustuksella voidaan esimerkiksi järjestää ohjausta ja tukea itseohjautuvuutta, lieventää yksinäisyyden kokemusta, kehittää tukitoimintaa tai vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Avustuksilla tuettavien erityistoimien lisäksi lähiopetuksen lisäämisellä syksyn aikana on merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin. Mahdollisuus kasvokkain tapahtuvaan kanssakäymiseen on erittäin tärkeää opintoihin kiinnittymisen varmistamiseksi, mutta myös koko korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Hyvinvointia ja ohjausta tuettiin myös tammikuussa

Tammikuussa 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö tuki korkeakouluja sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntia niin ikään yhteensä 6 miljoonan euron erityisavustuksilla.

Kyseessä oli vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion määräraha. Avustuksia haettiin tuolloin yli 16 miljoonan euron edestä. Avustuksia myönnettiin 38 hankkeeseen. Erityisavustukset on tarkoitettu koronaepidemian vuoksi toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tukea.

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, p. 0295 330 117
  • Opetusneuvos Katri Tervaspalo, p. 0295 330 084