Hoppa till innehåll

Heli Jantunen, Martti Koskenniemi och Merja Penttilä får titeln akademiker inom vetenskap

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 17.20
Pressmeddelande
Heli Jantunen, Martti Koskenniemi och Merja Penttilä. (Bild: Kai Tirkkonen och Studio Kari Likonen Oy.)

Republikens president Sauli Niinistö har förlänat hederstiteln akademiker inom vetenskap till tre ytterst meriterade vetenskapsidkare. Nya akademiker inom vetenskap är professor Heli Jantunen, professor emeritus Martti Koskenniemi och forskningsprofessor Merja Penttilä.

Professor Heli Jantunen har varit professor i teknisk fysik vid Uleåborgs universitet sedan 2004 och direktör för forskningsenheten för mikroelektronik sedan 2008. Hon är internationellt känd för sin forskning i elektroniska material, i synnerhet för sitt banbrytande arbete inom elektronisk keramik. Jantunen är särskilt meriterad inom forskning och tillämpning av keramiska komponenter som används vid låga temperaturer.

Professor emeritus Martti Koskenniemi har verkat som professor i folkrätt vid Helsingfors universitet sedan 1994 och som direktör för Erik Castrén-institutet för folkrätt och mänskliga rättigheter, som han också varit med om att grunda, sedan 1997. Koskenniemi är en av världens ledande forskare inom internationell rätt. Under de senaste trettio åren har han på många sätt bidragit till den teoretiska diskussionen om internationell rätt. Koskenniemis centrala forskningsobjekt är internationell rättshistoria, statssuccession, mänskliga rättigheter och fragmentering av internationell rätt.

Merja Penttilä har varit forskningsprofessor i bioteknologi vid Teknologiska forskningscentralen VTT sedan 1999. Sedan början av 2016 har hon också varit deltidsprofessor i syntetisk biologi vid Aalto-universitetet. Merja Penttiläs huvudsakliga forskningsområde är utvecklingen av nya produktionsprocesser som ersätter fossila råvaror. Hennes forskning har fokuserat på så kallade cellfabriker, dvs. levande mikrober vars funktion tolkas och modifieras så att de producerar biobaserade produkter för t.ex. energi-, hälso- och materialtillämpningar.

Akademikerna är ytterst meriterade vetenskapsidkare

På framställning av Finlands Akademi kan republikens president bevilja hederstiteln akademiker inom vetenskap till ytterst meriterade inhemska eller utländska vetenskapsidkare.

Titeln akademiker inom vetenskap, som senast beviljades år 2020, kan samtidigt innehas av högst 16 inhemska vetenskapsidkare.

Akademiker inom vetenskap på Finlands Akademis webbplats

Mer information:

  • Erja Heikkinen, direktör, tfn 0295 330101
  • Paavo-Petri Ahonen, undervisningsråd, tfn 0295 330247