Hoppa till innehåll

Övningsskolorna utvidgas till att omfatta småbarnspedagogiken – nya modeller för att utveckla utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2019 9.07 | Publicerad på svenska 5.2.2019 kl. 10.09
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet lediganslår specialunderstöd att sökas för försök med övningsskolor inom småbarnspedagogiken. Övningsskolorna, som redan förekommer inom den grundläggande utbildningen och har fått internationell spridning, utvidgas nu till att omfatta även småbarnspedagogiken. Meningen är att försöken genomförs under 2019-2020. Ansökan riktar sig till de universitet som ansvarar för utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik. Det går att ansöka om totalt 1,2 miljoner euro i specialunderstöd.

Målet med den nya lagen om småbarnspedagogik har varit att fler ska delta i den småbarnspedagogiska verksamheten. Den nya lagen ändrar också daghemmens personalstruktur. Framöver betonas den pedagogiska kompetensen mer än tidigare.

Också behovet av övning i anslutning till utbildning för lärare inom småbarnspedagogiken samt styrning och utveckling på basis av examina har ökat.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen betonar att övningsdaghem och nätverk mellan dem kommer att bli allt viktigare.

-Småbarnspedagogiken är det första steget och grunden för det finländska utbildningssystemet. Det blir allt viktigare att utveckla den så att varje barn kan få en bra start. Försöket med övningsskolor inom småbarnspedagogiken öppnar nya möjligheter att utveckla praktiken i anslutning till utbildningen för lärare inom småbarnspedagogiken, säger undervisningsministern.

Enligt undervisningsministern finns det skäl att stärka samarbetet mellan utbildningen för lärare inom småbarnspedagogiken, övrig lärarutbildning och forskning inom området.

-De nya övningsskolorna är ett naturligt första steg i en kontinuerlig utbildning. Övningsskolorna inom småbarnspedagogiken stöder samarbetet mellan forskningen inom området, universitetsundervisningen och daghemmen. Genom det nya samarbetet kan vi även förbättra den handledning som den studerande får på universitetet och under praktiken.

Det går att ansöka om specialunderstödet under tiden 4.2.-11.3.2019.

Upplysningar:
- Emmi Venäläinen, specialmedarbetare, tfn  044 281 1234
- Armi Mikkola, undervisningsråd (UKM), tfn 02953 30214
- Kirsi Alila, undervisningsråd (UKM), tfn 02953 30365

LAPE Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Utbildning