Hoppa till innehåll

Grundläggande konstundervisning får ytterligare stöd för närmare 6,5 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2020 12.03 | Publicerad på svenska 15.7.2020 kl. 14.53
Pressmeddelande
Pieni tyttö maalaa.

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har beviljat sammanlagt 6 474 000 euro till den grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandel. Understöd har beviljats till 101 huvudmän i syfte att trygga de verksamhetsförutsättningar som försämrats på grund av coronapandemin.

Understödet är avsett att stödja kontinuiteten i den grundläggande konstundervisningen och stärka förutsättningarna att ordna grundläggande konstundervisning. De som sökte understöd har förlorat inkomster bland annat på grund av att föreställningar och uppvisningar har inhiberats och inkomsterna av elevavgifter minskat. Dessutom har distansundervisningen orsakat betydande extra kostnader för läroanstalterna.

De viktigaste åtgärderna som de sökande hade vidtagit för att trygga verksamhetens kontinuitet bestod av anskaffning av utrustning och program som behövdes i distansundervisningen, utbildning av personal, mindre undervisningsgrupper, hyrning av extra lokaler och effektivare marknadsföring och städning. Med avvikelse från det som angavs i utlysningen av understödet beviljas understöden som specialunderstöd. 

Många läroanstalter övergick till distansundervisning då lokalerna för den grundläggande konstundervisningen stängdes, men alla läroanstalter har inte haft samma möjlighet och beredskap att ordna undervisning på distans. 

- Hobbyverksamheten är viktig och därför måste man se till att den kan fortsätta både under och efter undantagsförhållandena. Genom att ha en egen hobby kan man också få avstånd till det som händer omkring en och koncentrera sig på något som intresserar en, säger minister Hanna Kosonen

Av de ansökningar som kom in godkändes 101, vilket motsvarar 73 procent av de anordnare av grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandel per undervisningstimme. Sökandena bestod av 40 kommunala och 61 privata utbildningsanordnare, och av samtliga elever inom grundläggande konstundervisning har deras läroanstalter sammanlagt nästan 69 000 elever.   
I Finland finns cirka 435 läroanstalter för grundläggande konstundervisning, och 139 av dem omfattas av statsandel per undervisningstimme. Det understöd för behov av tilläggsfinansiering på grund av coronapandemin som beviljades i juni till andra utbildningsanordnare än de som omfattas av statsandel per undervisningstimme uppgick till 3 miljoner euro. Grundläggande konstundervisning ges inom musik, dans, bildkonst, mediekonst, cirkuskonst, ordkonst, arkitektur, teaterkonst och hantverk. Vissa konstformer undervisas i huvudsak individuellt och vissa i grupper. 

Läroanstalterna inom grundläggande konstundervisning har ett huvudsakligt verksamhetsställe eller ett serviceställe i över 80 procent av kommunerna i Fastlandsfinland. Ungefär hälften av läroanstalterna täcker över en tredjedel av sin budget med elevavgifter. Annan avgiftsbelagd verksamhet som ordnas utöver den grundläggande konstundervisningen ordnas av 70 procent av läroanstalterna (kurser, utbildningar, klubbverksamhet i skolorna). 

Beviljade understöd för behov av tilläggsfinansiering  på grund av coronapandemin till huvudmän för grundläggande konstundervisning som omfattas av statsandel per undervisningstimme

Mer information: Hanna Koskimies, tfn 0295 330 048

Andra webbplatser

Grundläggande konstundervisning (Utbildningsstyrelsen)