Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetusta tuetaan lähes 6,5 miljoonan euron lisärahalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.7.2020 12.03
Tiedote
Pieni tyttö maalaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on myöntänyt opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille yhteensä 6 474 000 euroa. Avustuksia myönnettiin 101 ylläpitäjälle koronapandemian johdosta vaikeutuneiden toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Avustus on tarkoitettu tukemaan taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistamaan taiteen perusopetuksen ylläpitäjien edellytyksiä järjestää taiteen perusopetusta. Hakijoille on aiheutunut tulonmenetyksiä mm. näytös- ja esitystoiminnan peruuntumisista sekä oppilasmaksutulojen menetyksistä. Etäopetukseen siirtyminen aiheutti oppilaitoksille myös runsaasti lisäkuluja.

Hakemuksissa ilmoitettuja keskeisiä toiminnan jatkuvuutta turvaavia toimia ovat mm. etäopetukseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen hankkiminen, henkilöstön koulutus, opetusryhmien pienentäminen, lisätilojen vuokraaminen sekä markkinoinnin ja siivouksen tehostaminen. Hakuilmoituksesta poiketen avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Taiteen perusopetuksen tilojen ollessa suljettuja taiteen perusopetuksen oppilaitokset siirtyivät poikkeustilanteessa laajalti etäopetukseen, mutta mahdollisuudet ja valmiudet etäopetuksen järjestämiseen vaihtelivat. - Merkityksellinen harrastustoiminta on tärkeää saada jatkumaan poikkeusoloissa ja niiden yli. Tutun harrastuksen avulla on myös mahdollisuus irrottautua ympäröivästä tilanteesta ja keskittyä mieluisaan tekemiseen, sanoo ministeri Hanna Kosonen.

Hyväksyttyjä hakemuksia saapui 101, mikä vastaa 73 prosenttia taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevista koulutuksen järjestäjistä. Hakijoista 41 oli kunnallisia ja 60 yksityisiä koulutuksen järjestäjiä, joiden oppilaitoksissa opiskelee yhteensä lähes 69 000 taiteen perusopetuksen oppilasta.

Suomessa toimii noin 435 taiteen perusopetuksen oppilaitosta, joista 139 on taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä.  Taiteen perusopetuksen muun kuin opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvien koulutuksen järjestäjien valtionavustuksiin koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen myönnettiin aiemmin kesäkuussa 3 miljoonaa euroa. Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, kuvataiteessa, mediataiteissa, sirkustaiteessa, sanataiteessa, arkkitehtuurissa, teatteritaiteessa ja käsityössä.  Osaa taiteenaloista opetetaan pääosin yksilöopetuspainotteisesti ja osaa ryhmäopetuksena.

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten päätoimipiste tai sivutoimipiste löytyy noin 80 prosentista Manner-Suomen kuntia. Noin puolet oppilaitoksista kattaa oppilasmaksuilla yli kolmasosan budjetistaan. Oppilaitoksista 70 prosenttia järjestää muuta maksullista toimintaa (kurssitoimintaa, koulutuksia, kouluissa tapahtuva kerhotoimintaa) taiteen perusopetuksen lisäksi.

Myönnetyt avustukset opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen ylläpitäjille koronapandemiasta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen

Lisätiedot: kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, p. 0295 330 048

Muualla verkossa

Taiteen perusopetus (Opetushallitus)