Hoppa till innehåll

Försökskommunerna för tvåårig förskoleundervisning har valts

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2021 12.12
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024. De kommuner som ska delta i försöket har nu valts. Försöket gäller barn födda 2016 och 2017.

Från och med augusti ordnas tvåårig förskoleundervisning i 105 *) kommuner. Utöver dessa kommuner har man valt försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men som fungerar som kontrollkommuner.

Till försöket valdes i enlighet med försökslagen (1046/2020) genom slumpmässigt urval  kommuner eller områden som består av kommuner. Försöksverksamhetsställena samt barnen i försöks- och kontrollgruppen bestäms senare i början av 2021.
 
Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och utreda familjernas serviceval samt att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

- Utbildning stärker välbefinnandet både i fråga om individer och hela samhället och den ska börja med en småbarnspedagogik som effektivt jämnar ut skillnader i lärande som beror på exempelvis familjebakgrunden under hela skoltiden. Försöket med tvåårig förskoleundervisning hjälper oss att stärka småbarnspedagogikens kvalitet och jämlikhet genom att det ger värdefull information till stöd för beslutsfattandet, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Mer information: 
•    Marjaana Larpa, regeringssekreterare, tfn 02953 30350
•    Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn 02953 30160

*) Pressmeddelandet har korrigerats i fråga om antalet kommuner. Det riktiga antalet kommuner är 105 (20.1.2021 kl. 16.44)

Allmänbildande utbildning Jussi Saramo Småbarnspedagogik Utbildning