Hyppää sisältöön

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnat valittiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2021 12.12
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun tulevat kunnat on nyt valittu. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta elokuusta alkaen, on 105 *). Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina.

Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kokeilutoimipaikat sekä koe- ja verrokkiryhmän lapset päätetään myöhemmin alkuvuonna 2021.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

-Yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia kasvattava koulutie alkaa varhaiskasvatuksesta, joka tasaa tehokkaasti esimerkiksi perhetaustasta johtuvia oppimiseroja läpi kouluvuosien. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu auttaa vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua ja tasa-arvoa tuottamalla arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

Lisätietoja: 
•    Hallitussihteeri Marjaana Larpa, puh. 02953 30350
•    Erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, puh. 02953 30160

*) Tiedotetta korjattu 20.1. klo 16.44 kuntaluvun osalta. Oikea luku on 105 kuntaa.

Tietoa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun osallistuvat kunnat ja verrokkikunnat

Jussi Saramo Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus