Hyppää sisältöön

Ehdotukset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2024 - 2027

Avustus

Ehdotukset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2024-2027 ilmoitetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa 2.1.2023 klo 16.15 mennessä. Hanke-ehdotusten jättäminen asiointipalvelussa sulkeutuu ilmoitetun määräajan päättyessä eikä ehdotusta voi sen jälkeen jättää. 

Hanke-ehdotuksia voi tehdä 25.11.2022 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen. Valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Rahoitussuunnitelmassa käsitellään vain hankkeet, jotka kuuluvat OKM:n toimivaltaan. Valtioneuvoston asetuksessa liikunnan edistämisestä (550/2015) on määritelty OKM:n toimivaltaan kuuluviksi hankkeiksi sellaiset, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yli 700 000 euroa.

Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma toimii pohjana varsinaisia avustushakemuksia koskevalle seuraavan vuoden käsittelylle ja päätöksenteolle.

Lisätietoja

Rahoitussuunnitelmaehdotukset osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marjo Forsman-Mäkelä puh. 0295 016 556 ([email protected])
Sixten Wackström puh. 0295 016 565 ([email protected])

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marie Rautio-Sipilä, puh. 0295 018 069 ([email protected])

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832 ([email protected])

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 ([email protected])

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 ([email protected])

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 ([email protected])

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Mikko Helasvuo, puh. 0295 330 422 ([email protected])