Hyppää sisältöön

Ehdotukset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2025 - 2028

Avustus

Ehdotukset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2025 - 2028 ilmoitetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa 2.1.2024 klo 16.15 mennessä. Hanke-ehdotusten jättäminen asiointipalvelussa sulkeutuu ilmoitetun määräajan päättyessä eikä ehdotusta voi sen jälkeen jättää. 

Hanke-ehdotuksia voi tehdä 28.11.2023 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen. Valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Rahoitussuunnitelmassa käsitellään vain hankkeet, jotka kuuluvat OKM:n toimivaltaan. Valtioneuvoston asetuksessa liikunnan edistämisestä (550/2015) on määritelty OKM:n toimivaltaan kuuluviksi hankkeiksi sellaiset, joiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat yli 1 200 000 euroa.

Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma toimii pohjana varsinaisia avustushakemuksia koskevalle seuraavan vuoden käsittelylle ja päätöksenteolle.

Rahoitussuunnitelmasta säädetään lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
42 §:ssä. Rahoitussuunnitelmaa koskevat liikuntapaikkarakentamisen strategiset linjaukset on määritelty Liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjassa.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat aluehallintovirastoissa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Sixten Wackström puh. 0295 016 565 ([email protected])

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Tapio Niskanen, puh. 0295 016 336 ([email protected])

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 ([email protected])

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Marko Mäkinen, puh. 0295 018 092 ([email protected])

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Jarkko Rantamäki, puh. 0295 018 832 ([email protected])

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 ([email protected])

Opetus- ja kulttuuriministeriössä:
Mikko Helasvuo, puh. 0295 330 422 ([email protected])