Hoppa till innehåll

Föredragande inom ansvarområdet för idrott och motion

Avustus

Enligt 14 § i idrottslagen (390/2015) ska det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för understöd och stipendier som beviljas för idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete, forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller uppförande av idrottsanläggningar, idrottsvetenskapliga sammanslutningars verksamhet, idrottens informationsförsörjning, utbildning, internationellt samarbete, främjande av elitidrott och aktuella samarbets- och utvecklingsprojekt inom idrotten.
 

Understöd beviljas i första hand nationellt betydande utvecklingsprojekt inom idrott och motion som inte kan beviljas undervisnings- och kulturministeriets andra understöd.

Understöden för att utveckla motion och idrott är avsedda för riksomfattande utvecklingsprojekt.

Den sökande kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller en registrerad sammanslutning som producerar idrottstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Understödet beviljas som specialunderstöd.

Understöd beviljas inte projekt som är en del av organisationens ordinarie verksamhet och som kan beviljas allmänt understöd.

Ansökningstiden är fortlöpande.
Beslut om understöden fattas 2–3 gånger per år.

De sökande får ett skriftligt besked om beslutet.
​​​​​​​
På understödet tillämpas följande lagstiftning:
Idrottslagen (390/20125)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Sök nu

Ansökningstid
2.1.2024 - 16.12.2024
Idrott

Ytterligare information

Tiina Kivisaari, direktör
tfn.0295 3 30178
[email protected]

Satu Heikkinen, kulturråd
tfn. 0295 3 30102
[email protected]

Hannu Tolonen, specialsakkunnig
tfn. 0295 3 30314
[email protected]

Samuli Rasila, specialsakkunnig
tfn. 0295 3 30057
[email protected]

Sari Virta, överinspektör
tfn. 0295 3 30377
[email protected]

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör
tfn. 0295 330 103 
[email protected]

Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd
tfn. 0295 3 30054
[email protected]

Mikko Helasvuo, byggnadsråd
tfn. 0295 330 422
[email protected]

Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.