Hoppa till innehåll

Föredragande inom ansvarområdet för idrott och motion

Avustus

Enligt 14 § i Idrottslagen ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för understöd och stipendier som beviljas för idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete, forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller uppförande av idrottsanläggningar, idrottsvetenskapliga sammanslutningars verksamhet, idrottens informationsförsörjning, utbildning, internationellt samarbete, främjande av elitidrott, aktuella samarbets- och utvecklingsprojekt inom idrotten.

Understöd beviljas i första hand nationellt betydande utvecklingsprojekt inom idrott och motion som inte kan beviljas undervisnings- och kulturministeriets andra understöd.

Understödet är avsett för organisationer och sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte beviljas understöd.

Understödet beviljas som specialunderstöd.

Understöd beviljar inte projekt som är en del av organisationens ordinarie verksamhet och som kan beviljas allmänt understöd.

Man får ansöka om understöd året om. Avsikten är att fatta beslut om understöden tre gånger per år. De sista besluten fattas i mitten av december för att kunna betalas ut i tid.  Handläggningstiden är ca 3–5 månader.

Understödet omfattas av statsunderstödslagen (688/2001).

 

Sök nu

Kontinuerlig ansökan
1.1.2022 - 31.12.2022
Idrott

Ytterligare information

Tiina Kivisaari, direktör
tfn.0295 3 30178
[email protected]

Satu Heikkinen, kulturråd
tfn. 0295 3 30102
[email protected]

Hannu Tolonen, överinspektör
tfn. 0295 3 30314
[email protected]

Samuli Rasila, överinspektör
tfn. 0295 3 30057
[email protected]

Sari Virta, överinspektör
tfn. 0295 3 30377
[email protected]

Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd
tfn. 0295 3 30054
[email protected]

Mikko Helasvuo, byggnadsråd
tfn. 0295 330 422
[email protected]

Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.