Hyppää sisältöön

Erityisavustus liikunnan kehittämishankkeisiin

Avustus

Liikuntalain (390/2015) 14 §:n mukaan valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta voidaan myöntää avustuksia ja apurahoja liikuntatieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön, liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, liikuntatieteellisten yhteisöjen toimintaan, liikunnan tietohuoltoon, koulutukseen, kansainväliseen yhteistyöhön, huippu-urheilun edistämiseen, liikunnan ajankohtaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville liikunnan ja urheilun kehittämishankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustusmäärärahoja.

Liikunnan ja urheilun kehittämisavustukset on tarkoitettu valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin.

Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai liikuntapalveluja tuottava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.
 
Avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Avustuksia ei myönnetä hankkeille, jotka ovat järjestön normaalia toimintaa ja voidaan kattaa yleisavustuksella.

Avustusten hakuaika 10.1.-15.2.2023. Hakuaika päättyy 15.2.2023 klo 16:15.

Syksyn 2023 hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.


Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:
Liikuntalaki (390/20125)
Valtionavustuslaki (688/2001)
 

Haussa nyt

Avustusten hakuaika
10.1.2023 - 15.2.2023 16:15
Liikunta

Lisätietoja

johtaja Tiina Kivisaari
puh. 0295 330 178
[email protected]

kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen
puh. 0295 330 102
[email protected]

ylitarkastaja Hannu Tolonen
puh. 0295 330 314
[email protected]

ylitarkastaja Samuli Rasila
puh. 0295 330 057
[email protected]

ylitarkastaja Sari Virta
puh. 0295 330 377
[email protected]

kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen
puh. 0295 330 054
[email protected]

rakennusneuvos Mikko Helasvuo
puh. 0295 330 422
[email protected]gov.fi
 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.