Hyppää sisältöön

Erityisavustus liikunnan kehittämishankkeisiin

Avustus

Liikuntalain (390/2015) 14 §:n mukaan valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta voidaan myöntää avustuksia ja apurahoja liikuntatieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön, liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, liikuntatieteellisten yhteisöjen toimintaan, liikunnan tietohuoltoon, koulutukseen, kansainväliseen yhteistyöhön, huippu-urheilun edistämiseen, liikunnan ajankohtaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville liikunnan ja urheilun kehittämishankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustusmäärärahoja.

Liikunnan ja urheilun kehittämisavustukset on tarkoitettu valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin.

Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai liikuntapalveluja tuottava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

Avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Avustuksia ei myönnetä hankkeille, jotka ovat järjestön normaalia toimintaa ja voidaan kattaa yleisavustuksella.

Hakuaika on jatkuva. 

Avustuspäätökset tehdään 2-3 kertaa vuodessa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä:
Liikuntalaki (390/20125)
Valtionavustuslaki (688/2001)

Haussa nyt

Avustusten hakuaika
2.1.2024 - 16.12.2024
Liikunta

Lisätietoja

johtaja Tiina Kivisaari
puh. 0295 330 178
[email protected]

kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen
puh. 0295 330 102
[email protected]

Erityisasiantuntija Hannu Tolonen
puh. 0295 330 314
[email protected]

Erityisasiantuntija Samuli Rasila
puh. 0295 330 057
[email protected]

ylitarkastaja Sari Virta
puh. 0295 330 377
[email protected]

ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola
puh. 0295 330 103
[email protected]

kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen
puh. 0295 330 054
[email protected]

rakennusneuvos Mikko Helasvuo
puh. 0295 330 422
mikko.helasvuo@gov.fi
 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.