Hyppää sisältöön

Rahapelitoiminnan tuottojen vähenemiseen varaudutaan – selvitysryhmä asetettu

maa- ja metsätalousministeriöopetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2020 11.17
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja valtiovarainministeriö ovat asettaneet ryhmän selvittämään, miten rahapelitoiminnan tuottojen vähenemiseen varaudutaan tulevina vuosina. Työssä arvioidaan myös arpajaislain toisen vaiheen uudistuksen vaikutuksia rahapelitoiminnan tuottokehitykseen. Selvitysryhmän toimikausi päättyy 28.2.2021 ja sen esitykset ovat käytettävissä valmisteltaessa julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2022–2025.

Selvitysryhmän puheenjohtajaksi on kutsuttu Erkki Liikanen. Muita jäseniä ovat Liisa Hyssälä, Kalevi Kivistö, Osmo Soininvaara ja Ulla-Maj Wideroos.

Selvitysryhmän tulee arvioida rahapelituottojen yhteiskunnallista merkitystä suomalaisen yhteiskunnan, julkisen talouden ja rahapelituotoista rahoitusta saavien yhteisöjen näkökulmasta.
Selvitysryhmä arvioi työssään rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia kokonaisuutena ja edunsaajaryhmittäin, vaihtoehtoisia tuoton määrän skenaarioita sekä arviointikriteereitä ja pyrkii muodostamaan periaatteita, joiden mukaisesti rahapelitoiminnan tuotolla rahoitettavia käyttökohteita tulisi voida tarvittaessa vähentää.

Selvitysryhmä arvioi myös rahapelitoiminnan tuoton käytön vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämisen mahdollisuuksia sekä tuoton käyttökohteiden siirtämistä yleiskatteellisista budjettivaroista rahoitettaviksi.

Selvitysryhmä ei tee esityksiä Veikkauksen omistajaohjaukseen tai rahapelimarkkinoiden sääntelyyn.

Taustaa

Tällä hetkellä Veikkaus tilittää rahapelitoiminnan tuotot kolmelle ministeriölle, joista ne jaetaan eteenpäin edunsaajille. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan edunsaajien osuus yhtiön tuotosta on 53 prosenttia. Toimialalla rahapelitoiminnan tuotto käytetään tieteen, taiteen, urheilun ja liikuntakasvatuksen sekä nuorisotyön edistämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan edunsaajien osuus yhtiön tuotosta on 43 prosenttia. Ministeriön toimialalla tuotto käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan edunsaajien osuus yhtiön tuotosta on 4 prosenttia. Tuotto käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

Vuoden 2021 valtion talousarvion valmistelun yhteydessä yhtiö tarkensi tuottoarvioitaan siten, että vuoteen 2019 verrattuna vuonna 2020 tuoton arvioidaan alenevan noin 330 milj. eurolla ja vuonna 2021 noin 300 milj. eurolla.

Hallitus on linjannut, että vuodelle 2020 tuoton aleneminen kompensoidaan täysimääräisesti ja vuodelle 2021 vuoden 2019 tasoisena. Kompensaatiota koskevat esitykset sisältyvät vuoden 2020 seitsemänteen lisätalousarvioesitykseen ja vuoden 2021 varsinaiseen talousarvioesitykseen.

Lisätietoja:
tiede- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Markus Ylimaa, p. 0295 330 277, [email protected]

Selvitysryhmälle osoitetut viestit pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon: [email protected]  ja viittaamaan viesteissä diaarinumeroon VN/24501/2020.