Hoppa till innehåll

Förändringar i högskolornas utbildningsansvar – målet att åtgärda bristen på kompetent arbetskraft

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.7.2020 13.36
Pressmeddelande

Statsrådet har beslutat att utvidga utbildningsansvaret för fem yrkeshögskolor. Utbildningsansvaret vid fyra universitet utvidgas genom förordningar av statsrådet och undervisnings- och kulturministeriet. Ändringarna hänför sig till förhandlingarna med högskolorna, där man kommit överens om målen för avtalsperioden 2021–2024 samt uppföljningen och utvärderingen av dessa mål.

– För att höja utbildnings- och kompetensnivån utökas antalet nybörjarplatser vid universiteten och yrkeshögskolorna åren 2020–2022 med sammanlagt ca 10 000 nya studieplatser. För att åtgärda bristen på kompetent arbetskraft har högskolorna dessutom utökat sitt undervisningssamarbete. Avsikten med de ändringar i utbildningsansvaret som nu företas är att det ska utgöra ett komplement till andra åtgärder och att svara på det utbildningsbehov som föreligger, särskilt inom vissa branscher och på vissa områden, konstaterar forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Utbildningsansvaret för fem yrkeshögskolor utvidgas

Utbildningsansvaret för respektive yrkeshögskola fastställs i tillståndet att bedriva yrkeshögskoleverksamhet för den. Statsrådet har beslutat att ändra tillståndet för fem yrkeshögskolor.

Till utbildningsansvaret för Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu fogas maskinteknik. Till utbildningsansvaret för Kajaanin ammattikorkeakoulu fogas att svara utbildning med examensbenämningen socionom (YH) och till Karelia-ammattikorkeakoulu att svara för utbildning med examensbenämningen geronom (YH). Lapin ammattikorkeakoulu börjar utbilda byggnadsmästare och Seinäjoen ammattikoulu ingenjörer inom informations- och kommunikationsteknik.

Nya utbildningsansvar för fyra universitet

Statsrådet beslutade att ändra bilagan till statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet så att Jyväskylä universitet inom det tekniska utbildningsområdet även ska svara för utbildning som leder till teknologie kandidat-, diplomingenjörs-, teknologie licentiat- och teknologie doktorsexamen.

Uleåborgs universitet ska inom det psykologiska utbildningsområdet även svara för utbildning som leder till psykologie kandidat-, psykologie magister-, filosofie magister-, psykologie licentiat- och psykologie doktorsexamen.

Åbo Akademi ska inom medicinska och farmaceutiska utbildningsområdet även svara för utbildning som leder till provisors-, farmacie licentiat- och farmacie doktorsexamen.

Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet preciseras Jyväskylä universitets nya utbildningsansvar inom det tekniska utbildningsområdet för utbildning i informations- och kommunikationsteknik samt utökas Östra Finlands universitets utbildningsansvar inom det humanistiska utbildningsområdet med logopedi (talterapi).

Genom utvidgningarna underlättas bristen på IKT-experter, psykologer och talterapeuter samt utökas möjligheterna att avlägga studier på svenska som leder till högre högskoleexamen och påbyggnadsexamina inom det farmaceutiska utbildningsområdet.

Statsrådets beslut (på finska)

Mer information

Birgitta Vuorinen, direktör, tfn 0295 330 335
Markus Ylimaa, specialmedarbetare, tfn 050 374 8192

Hanna Kosonen Högskoleutbildning och forskning Utbildning