Hyppää sisältöön

Muutoksia korkeakoulujen koulutusvastuisiin – tavoitteena osaajapulaan vastaaminen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 23.7.2020 13.36
Tiedote

Valtioneuvosto on päättänyt laajentaa viiden ammattikorkeakoulun koulutusvastuuta. Neljän yliopiston koulutusvastuita laajennetaan valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksilla. Muutokset koulutusvastuissa liittyvät korkeakoulujen kanssa käytyihin neuvotteluihin, joissa on sovittu sopimuskauden 2021–2024 tavoitteista sekä niiden seurannasta ja arvioinnista.

– Koulutus- ja osaamistason nostamiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa lisätään yhteensä noin 10 000 aloituspaikkaa vuosina 2020–2022. Korkeakoulut ovat osaajapulaan vastaamiseksi myös lisänneet opetusyhteistyötä. Nyt tehtävillä koulutusvastuumuutoksilla on tarkoitus täydentää muita toimenpiteitä ja vastata erityisesti tietyillä aloilla ja alueilla koettuun koulutustarpeeseen, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen.

Viiden ammattikorkeakoulun koulutusvastuu laajenee

Ammattikorkeakoulujen koulutusvastuut määritellään niiden toimiluvissa. Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa viiden ammattikorkeakoulun toimilupaa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun koulutusvastuuseen lisätään konetekniikka. Kajaanin ammattikorkeakoululle lisätään sosionomi (AMK) -tutkintonimikettä ja Karelia-ammattikorkeakoululle geronomi (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu. Lapin ammattikorkeakoulu aloittaa rakennusmestareiden kouluttamisen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu tieto- ja viestintätekniikan insinöörien kouluttamisen.

Neljälle yliopistolle uusia koulutusvastuita

Valtioneuvosto päätti muuttaa yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä siten, että Jyväskylän yliopistolle lisätään tekniikan koulutusalalla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin koulutusvastuu. 

Oulun yliopistolle lisätään psykologian koulutusalalla psykologian kandidaatin, psykologian maisterin, filosofian maisterin, psykologian lisensiaatin ja psykologian tohtorin koulutusvastuu. 

Åbo Akademille lisätään lääketieteiden ja farmasian koulutusalalla proviisorin, farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin koulutusvastuu. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella täsmennetään Jyväskylän yliopiston tekniikan koulutusalan uusi koulutusvastuu tieto- ja viestintätekniikkaan sekä lisätään Itä-Suomen yliopistolle humanistisella koulutusalalla logopedian koulutusvastuu (puheterapia).  

Laajennuksilla helpotetaan pulaa ICT-osaajista, psykologeista ja puheterapeuteista sekä lisätään mahdollisuuksia suorittaa farmasian alan ylempään korkeakoulututkintoon ja jatkotutkintoihin johtavia opintoja ruotsin kielellä.

Valtioneuvoston yleisistunnon aineistot 23.7.2020

Lisätietoja 

Johtaja Birgitta Vuorinen, p. 0295 3 30335
Erityisavustaja Markus Ylimaa, p. 050 374 8192