Hoppa till innehåll

Finländska aktörer önskas till det nya europeiska Bauhausprojektet 

miljöministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2021 15.54 | Publicerad på svenska 19.3.2021 kl. 13.13
Nyhet

Europeiska kommissionen har satt igång det nya europeiska Bauhausprojektet med syftet att hitta bättre sätt att leva och bo. Projektet verkställer programmet för grön utveckling i Europa (European Green Deal) och det konkreta innehållet formas genom gemensam planering, idéer, exempel och önskemål av europeiska aktörer. Nu hoppas man att även finländska aktörer, så som  arkitekter, designers, konstnärer, forskare, samfund, företag samt barn och unga kommer med idéer och förslag. 

Projektet grundar sig på utväxlandet av idéer, data och erfarenheter mellan människor i hela Europa och betonar betydelsen av kreativitet då man söker lösningar till bl.a. klimatutmaningar. 

Det nya europeiska Bauhausprojektet bygger en hållbar framtid för Europa genom kreativitet, innovationer och fantasi. I projektet förenas forskning, teknologi, konst och kultur. Projektet främjar och uppmuntrar till att man bekantar sig men det europeiska kulturarvet.

Det nya europeiska Bauhausprojektet planeras nu 

Projektet har värden och mål, men det mer specifika innehållet bereds med europeiska krafter. Det är frågan om en gemensam planeringsprocess, en ”think-do tank”. Projektets värden är hållbar utveckling, estetik, kultur och inkludering. Målet är att skapa nya sätt att leva och att öka medborgarnas livskvalitet i städer och tätorter.

Projektet framskrider i tre överlappande faser. Nu pågår planeringsfasen (design phase),  där projektets koncept finslipas, där man samlar idéer och uppmuntrar medborgare att delta. Därpå följer verkställandet (delivery)- och  spridningen av projektet. 

I planeringsfasen lystrar kommissionen till vilken god praxis, vilka idéer och undersökningar man borde utnyttja samt vilka konkreta utmaningar man borde ta itu med inom ramen för projektet. Här vänder man sig nu till Finländska samfund, företag, sakkunniga och medborgare. 

Evenemang

Mer information:

Kontaktpersoner vid undervisnings- och kulturministeriet: 
-    Petra Havu, kulturråd, tfn, 0295330185
-    Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn, 0295330069

Kontaktperson vid miljöministeriet:
- Matti Kuittinen, specialsakkunnig, tfn 02 952 50268, [email protected]