Hoppa till innehåll

Finland deltar i beredningen av förslaget om handtillverkat glas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 11.57
Nyhet

För närvarande bereds ett förslag om att införa kunskapen, tekniken och färdigheterna i anslutning till handtillverkat glas i Unescos förteckning över mänsklighetens immateriella kulturarv. I den multinationella ansökan som samordnas av Frankrike deltar förutom Finland också Tyskland, Spanien och Tjeckien.

Ansökan har beretts sedan 2017 och avses bli inlämnad till Unesco i mars 2022. Beslutet om eventuellt godkännande i förteckningen fattas i december 2023.

I Finland stöds den multinationella ansökan av 8 aktörer med anknytning till glasbranschen samt 12 glasbruk. För sammanslutningarnas del är Finlands glasmuseum ansvarande aktör. Finlands glasmuseum är ett av undervisnings- och kulturministeriet utsett museum med riksansvar som har som specialområde glastillverkning, glasindustri och glaskonstens historia.

Unescos konvention skyddar kulturarvet

Finland undertecknade Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2013. Konventionen främjar skyddet av det immateriella kulturarvet och ger synlighet åt människors, gemenskapers och gruppers olika kulturtraditioner. Museiverket svarar för verkställandet av konventionen i Finland.

Till konventionen hör också att kulturarvet katalogiseras både nationellt och internationellt. Unesco upprätthåller två förteckningar över det immateriella kulturarvet och ett register över god praxis.

Mer information:

- kulturrådet Mirva Mattila, UKM,
mirva.mattila(at)minedu.fi, tfn 02953 30269

- specialsakkunnig Leena Marsio, Museiverket, leena.marsio(at)museovirasto.fi, tfn 02953 36017

Mer information om det immateriella kulturarvet

Unescos webbplats om det immateriella kulturarvet