Hyppää sisältöön

Avoin haku kaupungeille avautuu huhtikuussa
Vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki valitaan Suomesta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 29.1.2019 10.20
Tiedote

Yksi suomalaiskaupunki saa toimia Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2026. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää haun kaupungeille huhtikuussa. Hakuaika päättyy toukokuussa 2020. Toinen vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki valitaan Slovakiasta.

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma on yksi tunnetuimpia Euroopan unionin toimia. Se tuo esiin kaupunkien merkitystä kulttuurielämän keskuksina. Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa näkyy taiteen ja kulttuurin rikkaus sekä Euroopan kulttuurien yhteiset piirteet. Valituksi tullut kaupunki saa mahdollisuuden kehittää toimintaansa kulttuurisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Euroopan kulttuuripääkaupungin valitsee eurooppalainen asiantuntijaraati. Virallisen nimeämisen tekee opetus- ja kulttuuriministeriö kesällä vuonna 2021.

- On hienoa, että monet kaupungit ovat jo nyt osoittaneet kiinnostusta kulttuuripääkaupunkitapahtumaan, sanoo ministeri Sampo Terho.

Terhon mukaan jo hakuvaihe avaa kaupungille tilaisuuden käydä laajaa kulttuurikeskustelua, tuoda esiin vahvuuksiaan ja ominaispiirteitään sekä hahmottaa, miten se haluaa kulttuurisesti kehittyä. – Haluamme pitkällä, yli vuoden hakuajalla antaa mahdollisuuden kaikenkokoisille kaupungeille innostua ja lähteä kisaan mukaan.

Nyt valitaan kolmas Euroopan kulttuuripääkaupunki Suomesta, kaksi aiempaa ovat olleet Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011. Tänä vuonna kulttuuripääkaupungin titteliä kantavat Italian Matera ja Bulgarian Plovdiv.

Hakuaikaa yli vuosi

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisee hakemuspyynnön huhtikuussa 2019 ja järjestää tiedotustilaisuuden hakuehdoista. Hakuaikaa on toukokuuhun 2020. Hakemukset arvioi riippumaton, 12-jäseninen eurooppalainen asiantuntijaraati. Asiantuntijat valitaan komission ylläpitämältä riippumattomien taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden listalta. Suomi nimeää raatiin kaksi asiantuntijaa.

Valintamenettely on kaksivaiheinen: asiantuntijaraati valitsee ensin jatkoon päässeet hakemukset kesäkuussa 2020.  Tämän jälkeen nämä kaupungit voivat täydentää hakemuksiaan ennen raadin toista arviointitilaisuutta keväällä 2021.

Asiantuntijaraati suosittaa yhtä kaupunkia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Ministeriö nimeää tämän kaupungin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi kesällä 2021.

Valinnan jälkeen asiantuntijaraati seuraa kaupungin valmisteluja sekä antaa tukea ja neuvoja aina kulttuuripääkaupunkivuoden alkuun asti.

Valintamenettely perustuu EU-päätökseen

Euroopan kulttuuripääkaupunkien valinnasta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä (N:o 445/2014/EU). Suomi toteuttaa päätöstä nyt ensimmäistä kertaa, koska vuosien 2000 ja 2011 valintamenettely perustui aiempaan EU-päätökseen. Suurin ero menettelyjen välillä on, että valinnasta päättää eurooppalainen asiantuntijaraati.

Hakemuksien arviointi perustuu edellä mainitun EU-päätöksen kriteereihin, joihin kuuluvat mm. kulttuurinen ja taiteellinen sisältö, toimien valikoima ja monimuotoisuus, kaupungin kulttuuristrategia, suunnitelmat kehittää kulttuurialaa ja luovia aloja, toimien laajuus ja laatu, hankkeen toteutuksen uskottavuus, osallisuus sekä hankkeen hallinto.

Kulttuuripääkaupunki-tapahtuman rahoitus koostuu kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden (mahdolliset lähikaupungit, yritykset ja yhteisöt), komission ja valtion rahoituksesta. Päätöstä valtion rahoituksen määrästä ei ole vielä tehty. Komissio myöntää nimetylle kaupungille Melina Mercouri -palkinnon, jonka suuruus on 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi kulttuuripääkaupunkivuoteen sisältyvät eurooppalaiseen yhteistyöhön perustuvat kulttuuritapahtumat ja -hankkeet voivat hakea tukea EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Iina Berden, OKM, p. 02953 30069

Muualla verkossa