Hoppa till innehåll

EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder den 28–29 november

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2022 7.17
Nyhet

EU:s ministrar med ansvar för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder i Bryssel den 28–29 november.

Finlands delegation leds av forsknings- och kulturminister Petri Honkonen. Utbildnings- och ungdomsfrågor behandlas den 28 november och kultur- och idrottsfrågor den 29 november.

Utbildning

Utbildningsministrarna väntas anta en rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång, som syftar till att minska antalet elever som avbryter skolgången i förtid samt underpresterandet i grundläggande färdigheter. Rådet väntas också godkänna slutsatser om att stödja välbefinnande i digital utbildning. Rådet ska diskutera det europeiska området för utbildning i en tid av rysk aggression i Ukraina.

Ungdomar

Ungdomsministrarna ska godkänna slutsatser om utveckling av en generationsöverskridande dimension på ungdomsområdet för att främja dialog och social sammanhållning. Rådet ska också diskutera Europaåret för ungdomar 2022. 

Kultur

Kulturministrarna ska godkänna resolutionen om EU:s arbetsplan för kultur 2023–2026 och diskutera solidaritet och stöd med den ukrainska kultur- och kulturarvssektorn. Rådet ska också få en lägesrapport om förslaget till en europeisk rättsakt om mediefrihet.

Idrott

Idrottsministrarna har som målsättning att godkänna slutsatser om en hållbar och tillgänglig idrottsinfrastruktur. Rådet ska också diskutera hur den senaste tidens kriser kan utgöra en möjlighet för idrottens framtida utveckling.

Mötesmaterialet finns på den officiella webbplatsen för Europeiska unionens råd

De offentliga delarna av mötena kan följas på ministerrådets webbplats: Direktsändningar från rådet

Mer information:

  • utbildningsfrågor: Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330141
  • ungdomsfrågor: Eija Kauniskangas, specialsakkunnig, tfn 0295 330477
  • kulturfrågor: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330069
  • idrottsfrågor: Juha-Pekka Suomi, kulturråd, tfn 0295 330354 
Idrott Kultur Petri Honkonen Unga Utbildning