Hoppa till innehåll

EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder den 15–16 maj

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2023 14.41
Nyhet

Teman för mötet mellan EU-ländernas ministrar med ansvar för utbildning, ungdom, kultur och idrott är bland annat respekten för de mänskliga rättigheterna vid anordnandet av internationella idrottsevenemang, den europeiska mediefrihetsakten, tryggandet av ställningen för utsatta konstnärer, det europeiska utbildningsområdet och det ömsesidiga erkännandet av examina. Undervisningsminister Li Andersson företräder Finland vid mötet.

Måndagen den 15 maj diskuterar ungdomsministrarna de ungas delaktighet i samhället och i synnerhet arbetet med att främja inkluderingen av unga som flytt från Ukraina. Rådet förväntas godkänna slutsatserna om den sociala dimensionen av hållbar utveckling, en resolution om resultaten av den 9:e cykeln i ungomsdialogen och en resolution om arbetsplanen för ungdomsstrategin 2022–2024. 

På eftermiddagen ska idrottsministrarna diskutera respekten för och säkerställandet av de mänskliga rättigheterna vid anordnandet av större internationella idrottsevenemang. Målet är också att godkänna en resolution med en översyn av medlemsländernas representation i styrelsen för Världsantidopningsbyrån WADA.

På förmiddagen tisdagen den 16 maj ska rådet ta upp kulturella och audiovisuella frågor. Ordförandeskapet ska lägga fram en lägesrapport om arbetet i rådet med förslaget till en europeisk rättsakt om mediefrihet och rapporten ska diskuteras. Ministrarna väntas anta slutsatser om utsatta och fördrivna konstnärer. I slutsatserna fäster rådet uppmärksamhet vid konstnärernas (inklusive konst- och kulturarbetarnas) roll, ställning och skydd samt deras möjligheter att fortsätta sitt arbete.

Utbildningsministrarna förväntas godkänna en resolution om ökade insatser för att förverkliga ett europeiskt område för utbildning senast 2025. I detta sammanhang ska rådet också sträva efter att godkänna slutsatser om att förverkliga ett automatiskt ömsesidigt erkännande av kvalifikationer inom utbildningen. Ministrarna ska också diskutera läsningen och dess betydelse för lärande, rättvisa och aktivt deltagande i samhället.

Mötesmaterialet finns på den officiella webbplatsen för Europeiska unionens råd.

De offentliga delarna av mötena kan följas på ministerrådets webbplats.

Mer information:

  • Ungdomsfrågor: Eija Kauniskangas, specialsakkunnig, tfn 050 5672772
  • Idrottsfrågor: Juha-Pekka Suomi, kulturråd, tfn 0295 330354
  • Kultur och audiovisuella frågor: Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330067 
  • Utbildningsfrågor: Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330141

Mer om ämnet

Ett europeiskt område för utbildning (bakgrundsinformation) 

Idrott Kultur Li Andersson Unga Utbildning