Hyppää sisältöön

Opinto-ohjaukselle laaja kehittämisohjelma - lisäresurssit ohjaukseen osa oppivelvollisuuden laajentamista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 18.6.2020 9.37
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää laajan opinto-ohjauksen kehittämisohjelman, jolla tuetaan ja vahvistetaan opinto-ohjausta perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Kehittämisohjelma on osa oppivelvollisuuden laajentamista. Opinto-ohjausta tuetaan vuodesta 2021 lähtien yhteensä noin 19 miljoonalla eurolla vuodessa. Lisäksi opinto-ohjauksen kehittämiseen suunnataan 6,3 miljoonaa euroa ohjelman aikana. Ohjelma kestää vuoden 2022 loppuun.

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämisohjelmalla on kolme keskeistä tavoitetta:
•    Kehittää ja vahvistaa opinto-ohjauksen toteutumista, toimintatapoja ja jatkumoa peruskoulusta toiselle asteelle.
•    Varmistaa henkilökohtainen, oppijan tarpeisiin sovellettu ohjaus jokaiselle oppijalle.
•    Vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa tekemällä työelämän ja jatko-opintojen mahdollisuudet näkyviksi kaikille

- Panostukset koulutukseen ja osaamiset ovat ratkaisevassa asemassa, jotta Suomi toipuu koronaviruksen aiheuttamasta taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä. Suomi tarvitsee nyt todella osaajia ja osaamistason nostamista, opetusministeri Li Andersson sanoo.

-Vahvistamalla opinto-ohjausta voimme tavoittaa paremmin ja tukea niitä oppilaita ja opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea jatko-opintoihin hakeutumisessa ja opintojen suorittamisessa. Ohjauksen avulla varmistamme opintojen jatkumisen ja toisen asteen tutkinnon suorittamisen, Andersson jatkaa.

Ohjelman myötä perusopetuksessa otetaan käyttöön uudenlainen, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus. Sillä mahdollistetaan oppilaan tarpeisiin sovellettu oppilaanohjaus arviolta vuosittain 10 000:lle tehostettua oppilaanohjausta tarvitsevalle oppilaalle perusopetuksen 8‒9 vuosiluokalla.

Tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus on yksilöllistä oppilaanohjausta ja opiskelun tukea, jota oppilaanohjaaja, opettaja ja erityisopettaja voivat tarjota havaitun tarpeen perusteella, esimerkiksi koulunkäynnin motivoinnin, jatko-opinto- ja urasuunnitelmien lisätuen tai muun arvioidun tarpeen nojalla.

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden saaman ohjauksen laatu paranee ja määrä lisääntyy opinto-ohjauksen kehittämisohjelman myötä. Tavoitteena on, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemansa ohjaus ja tuki oikea-aikaisesti kaikissa oppimisympäristöissä siten, että keskeyttäminen vähenee ja oppimistulokset paranevat.

Ohjelma vahvistaa ennen kaikkea eniten tukea ja ohjausta tarvitsevien, kuten  oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen haasteita kokevien tai psyykkisesti oireilevien sekä maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten nuorten opiskelijoiden saamaa ohjausta.

Lukiokoulutuksessa tavoitteena on oikea-aikainen ja opiskelijan tarpeisiin vastaava opinto- ja uraohjaus. Kehittämisohjelman avulla vahvistetaan ennen kaikkea eniten tukea ja ohjausta tarvitsevien nuorten, kuten oppimisvaikeuksista kärsivien tai psyykkisesti oireilevien nuorten sekä maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten nuorten saamaa ohjausta.

Opinto-ohjauksen kehittämisessä hyödynnetään lukioiden kehittämisverkostoa (LUKE-verkostoa).

Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma toteutetaan tiiviissä yhteydessä muihin meneillään oleviin tai tuleviin hallitusohjelman toimiin. Näitä ovat oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelu, Oikeus oppia –ohjelma, ammatillisen koulutuksen laadun- ja tasa-arvon kehittämisohjelma (Oikeus osata) sekä valmistelussa oleva lukiokoulutuksen laatuohjelma. Kehittämisohjelman toteutuksessa huomioidaan myös elinikäisen ohjauksen strategiset tavoitteet.

Lisätietoja:
-perusopetus: Minna Polvinen, puh. 02953 30262
-lukiokoulutus: Heikki Blom, puh. 02953 30074
-ammatillinen koulutus: Seija Rasku, puh. 0295 3 30270
 

Muualla verkossa:

Opinto-ohjauksen kehittäminen

Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma -esite

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson Yleissivistävä koulutus