Hoppa till innehåll

Ersättning för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2023 14.10
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att upphovsrättslagen ändras så att det till lagen fogas bestämmelser om ersättning för förmedling av e-böcker och e-ljudböcker till allmänheten vid allmänna bibliotek och högskolebibliotek. Det är fråga om ersättning för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek. 

Enligt förslaget ska ersättningen administreras av samma kollektiva förvaltningsorganisationer som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet som för närvarande administrerar utlåningsersättningen som betalas för tryckta böcker och ljudböcker.

Antalet anskaffningar och användningsgånger i fråga om e-material har under de senaste åren ökat kraftigt på de allmänna biblioteken, och ökningen av antalet användningsgånger förväntas fortsätta. Ändringen i kundernas användning av biblioteksmaterial har konsekvenser för upphovsmännen, eftersom den ersättning som betalas till upphovsmännen för utlåning av böcker inte gäller användningen av det e-material som biblioteken förmedlar.

Enligt förslaget ska det ur ett anslag i statsbudgeten betalas ut ersättning för användning av e-böcker och e-ljudböcker på bibliotek till upphovsmännen i en omfattning som motsvarar den nuvarande ersättningen för utlåning, med undantag av musikupptagningar. Dessutom ska ersättning betalas till inläsare av e-ljudböcker, det vill säga till dem som framför litterära verk muntligt. 

I statens budgetproposition för 2024 ingår ett förslag på ett tillägg om en miljon euro för e-låneersättningen och organiseringen av den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2024.

Mer information: Jorma Waldén, direktör, tfn 0295 330 338