Hyppää sisältöön

Eräät valtion vuoden 2022 talousarviossa yksilöityihin käyttötarkoituksiin myönnettävät yleis- ja erityisavustukset (taiteen ja kulttuurin toimiala sekä kirkollisasiat)

Avustus

Avustukset on tarkoitettu alla lueteltuihin, valtion vuoden 2022 talousarviossa yksilöityihin käyttötarkoituksiin.

Avustus myönnetään yleisavustuksena seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen
- Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimintaan uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämiseen
- Samuelin Poloneesin 50-vuotisjuhlavuoden toimintaan
- Työväen musiikkitapahtuman 50-vuotisjuhlavuoden toimintaan

Avustus myönnetään erityisavustuksena seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen
- Lintulan luostarin kehittämiseen
- Taidetestaajat-toimintaan
- Lastenkirjainstituutin Lukemo-portaalin ylläpitoon ja tiedotukseen
- Lukulahja lapselle -ohjelman jatkamiseen
- Yläneen Luontokapinetin näyttelyn kehittämiseen ja 20-vuotisjuhlanäyttelyyn
- Sotakorvausalus Vegan kunnostamiseen
- Kemijoen kulttuurituki ry:lle Karvalakkiooppera-tuotantoon
- seurantalojen korjausavustuksiin, joiden käsittelyn ministeriö on delegoinut Suomen Kotiseutuliitolle
- Autiorannan puisen riippusillan uusimiseen Haapajärvellä
- Nuutajärven lasikylän teollisuushistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostukseen
- Suomen Jazzliiton hiilineutraalin kiertuemallin kehittämiseen
- Women in Film and Television Finland (WIFT) ry:lle sukupuolten välisen tasa-arvon kehittämiseen audiovisuaalisella alalla
- Sarka-maatalousmuseon koneellistamisen näyttelyn uudistamiseen Loimaalla
- Riuttalan talonpoikaismuseon kunnostamiseen Kuopiossa
- Sodan ja rauhan keskus Muisti ry:lle tiedeviestinnän ja museoalaa palvelevan näyttelynhallintajärjestelmän kehittämiseen
- Etelä-Pohjanmaan Lottaperinne ry:lle arkistojen järjestämiseen
- Sauvon Elävän Kulttuurin Seura ry:n (SELKU) toiminnan kehittämiseen

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 25.1.2022 ja päättyy 22.3.2022 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä n. 4 585 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään maaliskuun loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustuksiin sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätietoja

Leena Aaltonen (kirjallisuus)
Iina Berden (lastenkulttuuri)
Tiina Eerikäinen (investointihankkeet)
Mari Karikoski (musiikki)
Hanna Kiiskinen (kirkollisasiat)
Laura Mäkelä (audiovisuaalinen kulttuuri)
Päivi Salonen (kulttuuriperintö)
Katri Santtila (esittävä taide (teatteri, tanssi- ja sirkustaide)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: 
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.