Hyppää sisältöön

Eräät valtion vuoden 2023 talousarviossa yksilöityihin käyttötarkoituksiin myönnettävät yleis- ja erityisavustukset (taiteen ja kulttuurin toimiala)

Avustus

Avustukset on tarkoitettu alla lueteltuihin, valtion vuoden 2023 talousarviossa yksilöityihin käyttötarkoituksiin.

Avustus myönnetään yleisavustuksena seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Rajaton Taide ry:n toimintaan
- Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n toimintaan uskonnon ja vakaumuksen vapauden edistämiseen

Avustus myönnetään erityisavustuksena seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- esittävän taiteen esitysten ja vierailujen tukemisen ohjelmaan
- Erä- ja luontokulttuurimuseon investointihankkeen suunnitteluun 
- Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen
- G Song Labille matalan kynnyksen taidetoiminnan järjestämiseen
- Koko Kunta rokkaa Suomussalmi -tapahtuman juhlavuoden 2023 järjestelyihin  
- Kulttuurikeskus Villa Karon toiminnan tukemiseen  
- Lukulahja lapselle -ohjelman jatkamiseen 
- Pääkanta-Säätiö s.r.:lle kulttuuritoimintojen lavan kunnostamiseen Kerimäellä
- Saimaan virkistysalueyhdistys ry:lle suojellun Piispan huvilan kunnostamiseen 
 - seurantalojen korjausavustuksiin, joiden käsittelyn ministeriö on delegoinut Suomen Kotiseutuliitolle 
- Sodan ja rauhan keskus Muisti ry:lle näyttelytoiminnan kehittämiseen 
- Sotakorvausalus Vegan kunnostamiseen  
- Suomen lastenkulttuurikeskusten liitolle lasten kulttuurikasvatukseen 
- Suomen sanataideopetuksen seura ry:lle 
- Taidetestaajat-toimintaan  
- Tampereen teatterin peruskorjauksen suunnitteluun 
- Tekstin talon käynnistämiseen 
- Tuglas-seura ry:lle Suomen ja Viron välisen yhteistyön edistämiseen
- yhteisöllisiä taloja omistaville yhteisöille energiakustannusten nousun johdosta ja Suomen Kotiseutuliitto ry:lle avustusten käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 25.1.2023 klo 10.00 ja päättyy 17.3.2023 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä n. 8 240 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään maaliskuun loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustuksiin sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätietoja

Tarkastaja Tuula Maijala, puh. 0295 330 212, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: 
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.