Hoppa till innehåll

En arbetsgrupp ska bereda åtgärder för att förbättra inlärningsresultaten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2024 10.26
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till åtgärder för att förbättra inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen. Bakgrunden till arbetet är den sjunkande kunskapsnivån bland finländska ungdomar i internationella (bl.a. PISA-undersökningen) och nationella utvärderande undersökningar.

- Kunskapsnivån har försämrats redan en längre tid och riktningen är oroväckande. Det är viktigt att nu analysera de faktorer som ligger bakom nedgången i inlärningsresultaten och inleda omfattande åtgärder för att förbättra resultaten och stärka de grundläggande färdigheterna, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Arbetsgruppen har till uppgift att skapa en gemensam syn på de faktorer som inverkat på nedgången i inlärningsresultaten inom den grundläggande utbildningen. Utifrån detta ska arbetsgruppen utarbeta ett förslag till utvecklingsbehov och åtgärder för att vända trenden av försämrade resultat.

I sitt arbete ska arbetsgruppen inrikta sig på bland annat skolornas arbetssätt, verksamhetskultur, pedagogik och ledning samt på behoven att se över grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Arbetsgruppen ska också säkerställa samverkan mellan sitt arbete och framtidsarbetet inom grundskolan.

Arbetsgruppens arbete grundar sig på en skrivning i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, enligt vilken de grundläggande färdigheterna ska stärkas och var och en ska få tillräckliga grundläggande kunskaper i grundskolan.

- Regeringen har redan tidigare inlett en rad åtgärder för att höja kunskapsnivån, bland annat genom att öka minimitimantalet inom den grundläggande utbildningen, reformera trestegsstödet för lärande och införa en fast anslagsnivå för jämställdhetsfinansieringen. Dessa åtgärder är oerhört viktiga, betonar undervisningsminister Henriksson.

Enligt regeringsprogrammet ska regeringen dessutom genomföra en kunskapsgaranti inom den grundläggande utbildningen, vilket innebär att det fastställs en minimikunskapsnivå som ska ha uppnåtts när man i grundskolan går vidare från en klass till följande.

Arbetsgruppens ordförande är överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen från undervisnings- och kulturministeriet och vice ordförande direktör Jarkko Niiranen från Utbildningsstyrelsen. Medlemmarna i arbetsgruppen representerar mångsidigt olika organisationer inom utbildningssektorn.

Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 1 april 2024 till den 31 maj 2026. Arbetsgruppen ska ta fram en analys av det nationella läget år 2025 och utarbeta ett förslag till nödvändiga utvecklingsåtgärder senast den 15 juni 2026.

Mer information:

  • Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör, tfn 02953 30258
  • Tommi Karjalainen, undervisningsråd, tfn 02953 30140
     
Allmänbildande utbildning Utbildning