Hoppa till innehåll

Elevenkäten 2020: Flickor intresserade av bildkonst, matlagning och djurhobbyer – pojkar av mopeder, spel, parkour och fotboll

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.12.2020 11.46
Pressmeddelande

I undervisnings- och kulturministeriets elevenkät deltog rekordmånga barn och unga, sammanlagt 197 040 stycken. Resultatet är såväl nationellt som internationellt betydande när det gäller hörande på webben. Enkäten besvarades av fler än var tredje elev inom den grundläggande utbildningen (35 procent av alla elever). Skolelever är intresserade av många nya hobbyer i anknytning till sin skolvardag. Hela 55 procent vill börja med en ny hobby.

Elevenkäten genomförs i syfte att höra barn och unga om deras hobbyönskemål i anknytning till skoldagen. Enkäten skickades till alla 2 229 lågstadie- och högstadieskolor runtom i landet. Eleverna fick välja ut sina favorithobbyer och hobbyer som de vill prova på bland 76 alternativ.
Resultatet är att 55 procent av eleverna vill börja med en ny hobby. Var femte saknar en hobby som de tycker om, och över 60 procent av dem vill börja med en hobby.

Lågstadieelevernas drömhobbyer är parkour, klättring, matlagning, djurklubb, bildkonst, snowboardåkning/utförsåkning och fotboll.

Högstadieelevernas favoriter är gym, snowboardåkning/utförsåkning, matlagning, bowling, sportskytte/bågskytte, reparation av moped och biljard. Högstadiepojkar skulle lätt kunna engageras till en klubb för reparation av mopeder i skolan.

Flickor och pojkar drömmer om olika hobbyer. Till flickornas hobbyönskemål hör ridning, matlagning, bildkonst, djurklubb, dans, klättring och agility. Pojkarna hoppas huvudsakligen på att kunna syssla med parkour, speldesign/programmering, fotboll, reparation av moped, BMX-cykling/terrängcykling, jakt och snowboardåkning/utförsåkning.

Dessutom är flickorna intresserade av att prova på bland annat filmklubb, hantverk, modeteckning och fotografering. Pojkarna har å sin sida ett intresse för bland annat historieklubb, arkitektur samt medie-, video- och ljuskonst.

”Jag vill tacka alla elever för era svar på enkäten samt alla rektorer och lärare för ert stöd i genomförandet av enkäten. Varje barn ska ha möjlighet till en hobby. Hobbyer ger glädje, framgångsupplevelser och erfarenheter av lärande. Det är målet för den Finlandsmodell för hobbyverksamhet som regeringen beslutat om. Enkäten om hobbyer är ett utmärkt första steg mot sådana hobbyer i anknytning till skoldagarna som motsvarar barnens och ungas önskemål”, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Elevenkäten är ett led i genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Målet är att ge varje barn och ung person i samband med skoldagen möjlighet till en avgiftsfri hobby som de tycker om. Hobbyerna väljs ut på basis av Elevenkäten eller andra former av hörande av barn och unga.

En del kommuner inför Finlandsmodellen vid ingången av 2021. Nästa ansökningsomgång för kommuner öppnas senast i början av mars och gäller hobbyer som börjar på hösten.

Elevenkäten genomfördes nu för fjärde gången. Det gamla deltagarrekordet från 2017 slogs med 77 000 svar.

Mer information: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 069

Annika Saarikko Idrott Kultur Unga Utbildning