Hoppa till innehåll

Programmet Den digitala tidens kompetenser kör i gång med 80 utbildningsprojekt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2018 13.00 | Publicerad på svenska 28.11.2018 kl. 15.26
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med Utbildningsstyrelsen startat ett program med målsättningen att stärka vuxnas digitala och grundläggande färdigheter. Genom att erbjuda utbildningar med låg tröskel vill man förebygga ojämlikhet, ge positiva inlärningsupplevelser och stärka de medborgarfärdigheter som behövs i dagens samhälle. Regeringen reserverade ett anslag för ändamålet i tilläggsbudgeten 2018. Utbildningsstyrelsen har nu beviljat 7 miljoner euro i statsunderstöd till medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler.

 Målgruppen för utbildningarna är vuxna som behöver stärka sina digitala färdigheter, speciellt arbetslösa eller personer som hotas av arbetslöshet, sjukpensionärer, pensionärer, branschbytare och invandrare.

På kurserna lär man sig digitala grundläggande färdigheter och grunder i datasäkerhet, man bekantar sig med olika verktyg och sociala medier. På kurserna får man också handledning i användningen av e-tjänster, hantering och planering av den egna ekonomin, informationssökning och att göra ansökningar.

– Många vuxna är förbryllade i dagens digitala värld. På sociala medier möter man både riktiga nyheter, ogrundade påståenden och osakliga försök att påverka. För att kunna skilja åt dessa krävs kunskaper i kritisk läsning, multilitteracitet, informationssökning och god allmänbildning, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– Vårt mål är att vara det mest kompetenta folket i världen. Vi behöver fokusera på hela folkets kompetenser och bildning så att alla är med i utvecklingen. Tröskeln är låg att delta i verksamhet vid medborgarinstitut och inom den fria bildningen, säger undervisningsministern.

Utbildning runt om i Finland

Bland de 80 projekt som beviljats statsunderstöd finns både små och stora aktörer. Genom regionala och riksomfattande nätverk strävar man efter effekter i utbildningen. Nätverken samarbetar också med organisationer och arbetskraftsförvaltningen.

– Det är fint att se hur aktörerna inom den fria bildningen på ett så mångsidigt och omfattande sätt har visat intresse för att stärka grundläggande och digitala färdigheter hos vuxna. Jag tror att de här projekten kommer att medföra stor nytta för många finländare i deras vardag och liv, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Sommaruniversitetens riksomfattande projekt utbildar tutorer, som i sin tur med stöd av läroanstalten utbildar andra medborgare.

I Lappland förverkligas ett utbildningsprojekt som omfattar hela landskapet. Sammanlagt deltar 13 läroanstalter från olika delar av Lappland.

Många folkhögskolor genomför mer omfattande utbildningar i grundläggande färdigheter för specialgrupper, där det krävs specialkunnande av utbildaren i att rekrytera deltagare.

Läroanstalterna i huvudstadsregionen genomför projekt som till sin omfattning kan jämföras med regionala projekt. I dessa försöker man nå personer som inte själva ännu har tillräckliga färdigheter att söka sig till utbildning eller arbete.

Vid många utbildningar använder man digitalt material som Yle har producerat. Utbildningarna genomförs före slutet av 2020.  

Beviljade understöd
 

Mer information:

UBS: undervisningsrådet, enhetschef Leena Nissilä, tfn 029 533 1155, [email protected]

specialsakkunnig Sonja Hyvönen (på svenska) tfn 029 533 1072, [email protected]

UKM: undervisningsrådet Annika Bussman, tfn 029 533 0407, [email protected]

ministerns specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo,tfn 050 302 8246, [email protected]

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning