Hoppa till innehåll

Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning tillsatt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2021 13.51
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt Delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning. Delegationens treårsperiod inleds den 1 mars. I lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, som trädde i kraft i början av året, föreskrivs om tillsättandet av delegationen.

Enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt tillsätter statsrådet för viss tid en delegation som ska bestå av företrädare för de kollektiva förvaltningsorganisationerna, rättsinnehavarna, användarna och myndigheterna.

Delegationen har till uppgift att följa och bedöma utvecklingen av praxis i fråga om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter. Delegationen ska därutöver främja iakttagandet av god praxis och lämna rekommendationer om tillvägagångssätten och branschnormerna.

Att främja utnyttjandet av förfaranden för alternativ tvistlösning vid hantering av tvister som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning hör också till delegationens uppgifter.

Delegationen ska även i övrigt bistå undervisnings- och kulturministeriet och Patent- och registerstyrelsen i ärenden som omfattas av lagen om kollektiv förvaltning och av EU:s direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Delegationens medlemmar
(suppleant inom parentes) 

Ordförande: 
Upphovsrättsråd Viveca Still / Undervisnings- och kulturministeriet
(Regeringsråd Anna Vuopala) 

Sekreterare: 
Jurist Petra Sormunen, Patent- och registerstyrelsen
(Specialsakkunnig, Vesa Härmälä)

Medlemmar:
Vice ordförande Anu Kähkönen, Finlands Journalistförbund rf
(VD Katri Soramäki, Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry)

Musiker Olli Virtaperko, rättsinnehavare
(VD Kaarina Silvennoinen, Suomen Elokuvaohjaajien liitto SELO ry)

VD Jari Muikku, Suomen musiikkikustantajat ry
( Förbundsstyrelsemedlem Susanna Kantelinen, Sulasol ry)

VD Elina Kuusikko, Finlands skådespelarförbund rf
(Jurist Aura Lehtonen, Konstnärsgillet i Finland)

Direktör för juridiska ärenden Antti Härmänmaa, Teosto ry
(Ekonomi- och förvaltningschef Janne Lilleberg, Audiovisual Producers Finland APFI ry)

Vice VD Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto ry
(VD Tommi Nilsson, Kuvasto ry)

VD Anne Salomaa, Sanasto ry
(Direktör Tuomas Talonpoika, Gramex ry)

Sakkunnig Lauri Koskentausta, Finlands Näringsliv EK
(Direktör för juridiska ärenden Riikka Tähtivuori, Medieförbundet)

Jurist Minna Aalto-Setälä, Centralhandelskammaren
(Jurist Kai Massa, Turism- Och Restaurangförbund rf)

Ledande expert Johanna Halkola, Radiomedia ry
(VD Taina Roth, Digiloi Oy)

Jurist Asko Metsola, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
(Jurist Timo Hynynen, Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Upphovsrättsombud Maria Rehbinder, Aalto-universitetet
(Jurist Mikko Tähkänen, Kyrkostyrelsen)

Jurist Pekka Heikkinen, Nationalbiblioteket
(Vice VD Mikko Kuutti, Nationella audiovisuella institutet KAVI)

Forskningschef Jarno Sukanen, Konkurrens- och konsumentverket
(Sakkunnig Miira Kuhlberg, Konkurrens- och konsumentverket)

Ledande jurist Katri Olmo, Rundradion
(Jurist Olli Korhonen, Utbildningsstyrelsen)

Mer information: 
- upphovsrättsråd Viveca Still, UKM, tfn 02953 30297, regeringsråd Anna Vuopala, UKM tfn 02953 30331

Statsrådets förordning om delegationen för utveckling av kollektiv förvaltning av upphovsrätt