Hoppa till innehåll

Delegationen för idrottsetiska frågor har tillsatts för 2023–2027

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2023 9.34
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt delegationen för idrottsetiska frågor för åren 2023–2027. Delegationen är ett organ för samordning och samarbete mellan olika förvaltningsområden och aktörer inom idrotten.

Delegationen har som mål att främja etiken inom idrotten samt fullgörandet av internationella avtal som relaterar till detta.

Delegationen ska följa upp och utveckla samarbetet mellan idrottsaktörerna och det allmänna i fråga om idrottsetiska frågor, följa med det internationella samarbetet för att lösa idrottsetiska problem, komma med förslag om idrottsetiska frågor till berörda aktörer samt göra framställningar om en nationell aktionsgrupp enligt konventionen mot manipulering av idrottstävlingar.

Den nyutnämnda delegationen för idrottsetiska frågor kommer att fortsätta det arbete som dess föregångare utförde 2020–2022. 

Mer information: Esko Ranto, överdirektör, tfn 0295 3 30115

Delegationens medlemmar

Ordförande
Professor Antti Aine, Åbo universitet, juridiska fakulteten

Vice ordförande
Direktör Tiina Kivisaari, undervisnings- och kulturministeriet

Ledamöter och suppleanter

Niko Jakobsson (Riikka Juntunen), Finlands Paralympiska Kommitté rf
Lotte Telakivi (Kerttu Tarjamo), Seta rf
Jari Keinänen (Meri Paavola), social- och hälsovårdsministeriet 
Elina Laine (Petri Heikkinen), Finlands Olympiska Kommitté rf
Samuel Bashmakov (Kaari Mattila), Förbundet för mänskliga rättigheter rf 
Pekka Timonen (Katri Leikas), justitieministeriet
Seppo Sivula (Elina Rydman), inrikesministeriet 
Sari Tuunainen (Eero Simojoki), Suomen Valmentajat ry
Tiina-Maria Levamo (Johanna Vinberg), Rädda Barnen rf 
Ulla Karlsson (Tom Westerholm), Finlands Basketförbund rf
Pekka Ilmivalta (Kaarina Vuori), Finlands Innebandyförbund rf 
Sarianne Savola (Kaarlo Simojoki), Suomen Painiliitto ry
Aila Ahonen (Kalle Husso), Finlands Friidrottsförbund rf
Marika Teini (Panu Autio), Olympiska Kommitténs idrottsutskott 

Sekreterare
Satu Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet
Teemu Japisson, Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf