Hoppa till innehåll

Delegationen för forskning kring privatkopiering har tillsatts

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2024 13.33
Pressmeddelande

Statsrådet har tillsatt en delegation för forskning kring privatkopiering för perioden 5.2.2024–4.2.2028. Som ordförande för delegationen fortsätter direktör Jorma Waldén från undervisnings- och kulturministeriet. Delegationen fungerar som rådgivande sakkunnigorgan i fråga om forskning som gäller kopiering för enskilt bruk. Delegationens mandatperiod är fyra år.

Genom kompensation för kopiering för enskilt bruk kompenseras upphovsmän till upphovsrättsligt skyddade verk och andra rättsinnehavare för att verk och objekt som skyddas av närstående rättigheter kopieras för enskilt bruk med stöd av den begränsning som anges i upphovsrättslagen.

Kompensationen betalas ur ett anslag som tas in i statsbudgeten. Anslaget ska till sitt belopp vara sådant att det kan betraktas som en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk.

För att kunna fastställa nivån på kompensationen görs det årligen en utredning om enskild framställning av exemplar och om hur allmän sådan framställning är. Utredningen genomförs av ett oberoende forskningsinstitut som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet.

Delegationens medlemmar

  • Merja Salmi, budgetråd, finansministeriet
  • Peppiina Huhtala, sakkunnig, Finlands näringsliv rf
  • Lauri Kaira, direktör för intressebevakning, Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry
  • Rainer Vallius, redovisnings- och forskningschef, Kopiosto ry
  • Ano Sirppiniemi, Senior Advisor, Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto r.f.
  • Asko Metsola, jurist, Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik FiCom ry
  • Katri Halonen, överlärare, doktor i samhällsvetenskaper, filosofie licentiat
  • Marjo Mäenpää, direktör, filosofie doktor

Mer information: Ville Toro, regeringssekreterare, tfn 0295 330 192