Hoppa till innehåll

De nordiska ungdomsministrarna sammanträdde för första gången

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2023 16.06
Nyhet

Vid ungdomsministrarnas möte betonades ett nära samarbete mellan de nordiska länderna för att främja barns och ungas välbefinnande och rättigheter.

Vid mötet delade de nordiska ministrarna med sig av sina synpunkter på de viktigaste frågorna och trenderna som påverkar välbefinnandet hos barn och unga i sina respektive länder.
Ministrarna redogjorde också för bästa praxis och positiva initiativ i sina egna länder för att främja barns och ungas rättigheter.

Minister Bergqvist berättade i sitt anförande om hur ojämlikheten i barns och ungas välbefinnande har ökat på ett oroväckande sätt under de senaste åren i Finland. Enligt ministern mår största delen av barn och unga bra och är nöjda med sitt liv, samtidigt som illabefinnandet och de psykiska problemen har ökat.

”Ett viktigt steg är att koncentrera ansvaret för att främja de ungas välbefinnande till ungdomsministern vid undervisnings- och kulturministeriet. Barns och ungas välmående går inte att förbättra genom en fingerknäppning eller genom enskilda åtgärder. Det kräver förvaltningsövergripande samarbete inom flera områden samt att alla politiska sektorer erkänner vikten av barns och ungas intressen och förbinder sig att främja dem”, sade minister Bergqvist i sitt anförande.

Bergqvist betonade dock också det viktiga arbete som görs inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna i Finland för att stärka demokratin, de mänskliga rättigheterna och delaktigheten. Ministern berättade för sina kolleger att Finland under de senaste åren har satsat mycket bland annat på demokratifostran och på att stärka delaktigheten i skolorna.

Dessutom betonade Bergqvist vikten av ett nära samarbete mellan de nordiska länderna för att främja barns och ungas välbefinnande och rättigheter även på ministernivå.

I mötet deltog ministrar med ansvar för barn och unga från Finland, Island (ordförandeland i Nordiska ministerrådet), Sverige, Danmark, Norge, Färöarna och Grönland. Mötet hölls på distans.