Hoppa till innehåll

Coronaunderstöd kan sökas för idrottsföreningar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2021 15.23 | Publicerad på svenska 15.1.2021 kl. 9.25
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst ansökan om understöd för idrottsföreningar för att säkerställa att verksamheten fortsätter under coronapandemin. Syftet med understödet är att lindra de ekonomiska förluster som coronapandemin orsakar föreningen. Ansökningstiden går ut den 15 februari.

Understödet är avsett för målinriktad tävlings- och elitidrottsverksamhet för barn och unga i idrottsföreningar. 

Understöd kan beviljas för att täcka förluster som epidemin har medfört, till exempel kostnader och förluster för tillfälliga avbrott i verksamheten eller för inställda, flyttade eller omorganiserade evenemang. 

Idrottsföreningar kan ansöka om understöd för att täcka kostnader och förluster till följd av coronapandemin under perioden 1.6.2020-31.1.2021.

Utlysningen

Mer information: Kari Niemi-Nikkola, överinspektör, tfn p. 0295 330 103, [email protected]