Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att utveckla de riksomfattande idrottsförbundens kompetens i syfte att avhjälpa de negativa konsekvenser som covid-19-pandemin orsakar inom idrotten för barn och unga

Avustus

Understöd kan sökas för att effektivisera och förnya innehållet i, genomförandet av eller utbudet på grenförbundets utbildning för handledare för barn och unga för att avhjälpa de negativa konsekvenser som covid-19-pandemin orsakar

Ansökningstiden börjar den 7 april 2022
Ansökningstiden går ut den 12 maj 2022 kl. 16:15


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt högst 1 950 000 euro för understöden. 

Avsikten är att understödsbesluten fattas före slutet av maj 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet. 

Idrottslagen (390/2015)
Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Idrott

Ytterligare information

Överinspektör Kari Niemi-Nikkola, tfn 0295 533 0103

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.