Hoppa till innehåll

Coronastöd till grenförbunden inom idrott och motion

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2020 12.23 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 14.40
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 2 818 000 euro i specialunderstöd till 35 projekt som ordnas av grenförbunden. Understödet är avsett för att trygga grenförbundens och deras medlemsföreningars verksamhet samt effektivera och utveckla verksamheten under coronaepidemin.

De projekt som understöds hade  indelats i tre grupper. Bidrag på 1 139 000 euro beviljades för grenförbundens förluster samt för kostnader på grund  av annullerade eller flyttade evenemang. För utvecklingsprojekt inom föreningsverksamheten, såsom utveckling av elektroniska system eller nya träningsmiljöer, beviljades 1 209 500 euro. För övriga kostnader som uppkommit för säkerställandet av grenförbundens nödvändiga verksamhet beviljades 469 500 euro i understöd.

- I år har många grenförbund varit tvungna att verka under undantagsförhållanden och i många grenar har man varit tvungen att ställa in, flytta på eller arrangera olika stortävlingar, kvalificeringar, världscup-evenemang och motsvarande stora evenemang inom ramen för begränsningarna. Med understödet kommer vi förbunden till mötes i fråga om kostnaderna för arrangemangen, konstaterar forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Man kunde ansöka om understöd för en eller flera helheter. Inom utsatt tid hade det inkommit sammanlagt 46 ansökningar om understöd. Sammanlagt 30 grenförbund och Suomen Parkour ry ansökte om understöd. Det totala beloppet för samtliga understöd som söktes uppgick till 8 928 284 euro.

Ministeriet har alltsedan coronapandemin började haft täta kontakter med idrottsorganisationerna och beredningen av stödåtgärderna inleddes direkt i våras. 

I den andra tilläggsbudgeten för 2020 beviljades 19,6 miljoner euro för kostnader som föranletts av annullerade evenemang inom idrott och motion, tryggande av grenförbundens och idrottsföreningarnas funktionsförmåga samt tryggande av verksamheten vid de riksomfattande idrottsutbildningscentren. I juni utdelades sammanlagt 9 748 280 euro i understöd för  dessa funktioner.

Specialunderstöd för att trygga grenförbundens och deras medlemsföreningars verksamhet på grund av coronavirusläget  

Mer information: specialsakkunnig Hannu Tolonen, tfn 0295 330314