Hoppa till innehåll

Coronastöd för tryggande av motions- och idrottsföreningars verksamhet kan nu sökas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2021 11.10 | Publicerad på svenska 31.5.2021 kl. 11.51
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan av understöd för motions- och idrottsföreningar för att trygga hobby-, tävling- och elitidrottsverksamhet för barn och unga under coronepidemin. Understöden ingår i coronastödpaketet för kultur och idrott samt evenemangsbranschen som ingår i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021.

Understödet är avsett för att trygga motions- och idrottsföreningars fortsatta verksamhet med hänvisning till de ekonomiska svårigheter som coronavirusepidemin har orsakat. Understödet kan täcka förluster och kostnader som uppstått t.ex. till följd av tillfälligt avbrott i verksamheten eller omorganiseringar av verksamheten samt hyres- och lönekostnader.

Understöd kan sökas för kostnader som uppstått 1.2–31.5.2021. Ministeriet kan använda högst 4,5 miljoner euro för understöden.

Ansökningstiden går ut den 15 juni 2021 kl. 16.15. Besluten fattas i juni.

Mer information:

  • Överinspektör Sari Virta, tfn 0295 330377
  • Överinspektör Kari Niemi-Nikkola  0295 330013