Hoppa till innehåll

Coronastöd för religiösa sommarevenemang kan sökas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2021 15.11
Nyhet

Understödet är avsett för arrangörer av religiösa sommarevenemang vars verksamheten i detta hänseende har försvårats eller förhindrats på grund av restriktionerna och rekommendationerna med anledning av coronapandemin 1.5–30.8.2021. Ansökningstiden för understöden går ut den 27 september 2021.

Syftet med understödet är att trygga tillgodoseendet av religionsfrihet genom att stödja verksamhetsförutsättningarna för sammanslutningar som ordnar religiösa sommarevenemang under coronapandemin och av orsaker som beror på den, trots förändringar i verksamhetsförhållandena.

Bidragen beviljas i form av allmänt statsunderstöd.  Understödet är avsett för sammanslutningar med rättsförmåga, som religionssamfund och deras registrerade lokalsamfund, föreningar, bolag och stiftelser.

Understöd beviljas för etablerade religiösa sommarevenemang vars huvudsakliga innehåll hänför sig till området för religionsfrihet.  Evenemanget ska vara av nationell betydelse.

För mer information, se  utlysningen