Hoppa till innehåll

Behovsprövad finansiering för specialiseringsutbildning för yrkesutbildade personer vid högskolor och inom undervisningsväsendet, småbarnspedagogiken och konst- och kultursektorn.

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser behovsprövad finansiering för högskolorna för genomförande av specialiseringsutbildning för yrkespersoner vid högskolor och inom undervisningssektorn, småbarnspedagogiken eller konst- och kultursektorn. 

Finansiering kan sökas för utveckling och genomförande av specialiseringsutbildningen.

Om finansiering söks för genomförandet är ett villkor för att finansiering ska beviljas att ett avtal har ingåtts om specialiseringsutbildningen enligt universitets- eller yrkeshögskolelagstiftningen.

Om finansiering söks för utveckling är ett villkor för att finansiering ska beviljas att avtalsberedningen som gäller specialiseringsutbildningen pågår och att det har ingåtts minst ett intentionsavtal mellan högskolorna.

Ansökningstiden börjar den 2 juni 2023 och slutar den 19 september 2023 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av 2023. Sökandena meddelas skriftligt om beslutet.

På finansieringen tillämpas följande författningar: universitetslagen (558/2009), yrkeshögskolelagen (932/2014). 

Ytterligare information

Undervisningsråd Sanna Hirsivaara, e-postadress: [email protected]; tfn +358 2953 30404

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]