Hoppa till innehåll

Behovsprövad finansiering för genomförande av specialiseringsutbildning för yrkesutbildade personer inom undervisningssektorn och småbarnspedagogiken

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser behovsprövad finansiering för högskolorna för genomförande av specialiseringsutbildning för yrkesutbildade personer inom undervisningssektorn och småbarnspedagogiken. Målgruppen för specialiseringsutbildningen kan också vara personal vid högskolor.

Finansiering kan sökas för utveckling och genomförande av specialiseringsutbildningen. Villkor för finansieringen är att ett avtal har ingåtts om specialiseringsutbildningen enligt universitets- eller yrkeshögskolelagstiftningen.

Ansökningstiden börjar den 28 juni 2022 och slutar den 29 september 2022 kl. 16.15.
För specialiseringsutbildning som ordnas med stöd av yrkeshögskolelagen kan anvisas högst 500 000 euro och för specialiseringsutbildning som ordnas med stöd av universitetslagen kan anvisas högst 1,1 miljoner euro. 

Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På finansieringen tillämpas följande författningar: universitetslagen (558/2009), yrkeshögskolelagen (932/2014).

Utbildning

Ytterligare information

Mer information om ansökan om finansiering ger Sanna Hirsivaara, undervisningsråd, [email protected], tfn 02953 30404.

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]