Hoppa till innehåll

Behovsprövad finansiering för att öka volymen av utbildning av sjukskötare, bioanalytiker, röntgenskötare och lärare inom småbarnspedagogik

Avustus

Statens budgetförslag för år 2024 innehåller ett anslag på 11,7 miljoner euro som är avsett att inriktas till att öka antalet nybörjarplatser vid högskolor. Finansutskottets betänkande om budgetpropositionen för 2024 blev klart den 12 december 2023. Utskottet har genom en ändring anvisat ett tillägg på 800 000 euro till universiteten för att öka utbildningsvolymerna för lärare inom småbarnspedagogik. 

Sammanlagt 42,1 miljoner euro skulle anslås mellan 2024 och 2027 för att öka antalet nybörjarplatser. Avsikten är att av det totala beloppet allokera 24,78 miljoner euro till yrkeshögskoleutbildning och 17,32 miljoner euro till universitetsutbildning. 

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser finansiering för högskolorna, vars syfte är att öka antalet nya studerande som antas till yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård vid yrkeshögskolorna med examensbenämningen sjukskötare (YH), bioanalytiker (YH) och röntgenskötare (YH) med 1011 nya studerande och antalet nya studerande vid universiteten som antas till pedagogie kandidatexamen inom huvudämnet småbarnspedagogik med 824 - 989 nya studerande. Finansieringen beviljas under förutsättning att riksdagen anvisar anslag för detta ändamål. 

Ansökningstiden börjar den 5 januari 2024 och går ut den 15 februari 2024 kl. 16.15

Avsikten är att fatta besluten senast i mars 2024. Besluten delges de sökande skriftligt. 

På understödet tillämpas följande lagstiftning: yrkeshögskolelagen (932/2014) och universitetslagen (558/2009). 

Högskoleutbildning och forskning

Ytterligare information

Utökad utbildning för sjukskötare, bioanalytiker och röntgenskötare 
Sanna Hirsivaara, undervisningsråd, [email protected]; tfn 0295 330 404 

Ökningar av lärarutbildningen inom småbarnspedagogik 
Katri Tervaspalo, undervisningsråd, [email protected], tfn 0295 330 084 

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]