Hyppää sisältöön

Harkinnanvarainen rahoitus sairaanhoitajien, bioanalyytikoiden, röntgenhoitajien ja varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien lisäämiseen

Avustus

Valtion vuoden 2024 talousarvioehdotukseen sisältyy 11,7 miljoonaa euron määräraha, joka on tarkoitus kohdentaa korkeakoulujen aloituspaikkamäärien lisäämiseen. Valtiovarainvaliokunnan mietintö vuoden 2024 talousarvioesityksestä valmistui 12.12.2023. Valiokunta on muutoksena tehnyt 800 000 euron lisäyksen yliopistoille varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärien lisäämiseen.  

Aloituspaikkamäärien lisäämiseen kohdennettaisiin yhteensä 42,1 miljoonaa euroa vuosina 2024–2027. Kokonaisuudesta ammattikorkeakoulutukseen on tarkoitus kohdentaa 24,78 miljoonaa euroa ja yliopistokoulutukseen 17,32 miljoonaa euroa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakouluille rahoitushaun, jonka tavoitteena on lisätä ammattikorkeakouluissa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, sairaanhoitaja (AMK), bioanalyytikko (AMK) ja röntgenhoitaja (AMK) tutkintonimikkeisiin valittavien uusien opiskelijoiden määrää 1011 uudella opiskelijalla sekä yliopistoissa kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon pääaineessa varhaiskasvatus valittavien uusien opiskelijoiden määrää 824-989 uudella opiskelijalla. Rahoitus myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa tähän tarkoitukseen määrärahat. 

Hakuaika alkaa 5.1.2024 ja päättyy 15.2.2024 klo 16.15. 

Päätökset pyritään tekemään viimeistään vuoden 2024 maaliskuussa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.  

Rahoitukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: ammattikorkeakoululaki (932/20014) ja yliopistolaki (558/2009). 

Lisätietoja

Sairaanhoitaja-, bioanalyytikko ja röntgenhoitajakoulutuksen lisäykset 
Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, [email protected]; puh 0295330404 

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen lisäykset 
Opetusneuvos Katri Tervaspalo, [email protected]; puh. 0295 330 084 

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]