Hoppa till innehåll

Barndagspriset gick till Kuopio och Björneborg

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2022 13.55
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har beviljat Barndagspriset till Fruntimmersföreningen i Kuopio rf för verksamheten inom Designakademierna för barn och unga samt till barnkulturcentret i Björneborg. Pristagarna fick båda 9 000 euro för deras arbete för att främja hobbyer för barn inom konst och konstfostran.

Priset delas årligen ut till ett samfund som på ett betydelsefullt sätt arbetat för att främja hobbyer för barn inom konst och konstfostran. Fruntimmersföreningen i Kuopio rf och barnkulturcentret Kruunupää i Björneborg delar i år på priset.

- Designakademierna för barn och unga och barnkulturcentret Kruunupää behärskar båda utmärkt förmågan att stödja barnens kreativitet och fånga upp deras idéer. Verksamheten utvecklas på ett fördomsfritt och tvärsektoriellt sätt som försvarar barnens, ungdomarnas och barndomens intressen, konstaterar minister Petri Honkonen i prismotiveringen.

Fruntimmersföreningen i Kuopio rf

Fruntimmersföreningen i Kuopio rf grundades år 1860. Föreningen främjar och stöder handarbete, hantverk och konstindustrin, formgivning, kultur, konst, de kreativa branscherna och välbefinnande. Föreningens viktigaste insats är inrättandet av en hantverksskola, som inledde sin verksamhet år 1884. Verksamheten fortsätter idag vid Designakademierna för barn, unga och vuxna, där man kan lära sig om designhistoria och designplanering. I undervisningen ingår utställningsbesök, företagsbesök och undervisningstimmar från formgivare som besöker föreningens internationella residens för designers.

Föreningens verksamhet för att främja fostran och hobbyer inom formgivning för barn och unga samt i synnerhet för att stödja en god uppväxt för barn och unga är både anmärkningsvärd och imponerande. Som exempel kan nämnas samarbetet Pallo Hallussa med fotbollsföreningen Kuopion Palloseura, där man genom att kombinera design och idrottskultur ordnade verksamhet för unga och stärkte känslan av gemenskap i hela staden.

Barnkulturcentret Kruunupää

Barnkulturcentret i Björneborg inledde sin verksamhet år 2003. Barnkulturcentret Kruunupää representerar stark expertis och innovation inom barnkulturen i Finland. Verksamheten når både barn, unga, familjer och mor- och farföräldrar.

Barnkulturcentret är känt för sin verksamhet för spädbarn och deras familjer, till exempel centrets färgbadsverkstäder för babyn. Samarbetet med skolor och daghem är livligt. Björneborgs spetsprojektklubbar för hobbyverksamhet i skolorna 2016–2018 banade vägen för den nuvarande nationella Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Klubbarna fortsätter idag inom projektet Harrastushybridi, som på ett skickligt sätt kombinerar konst och idrott.

Barndagspriset har beviljats sedan 1999.

Mer information: Iina Berden, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 069

Foton från tillställningen publiceras på ministeriets Flickr-konto efter tillställningen.