Hoppa till innehåll

Undervisningsministerns brev till undervisningspersonalen i Finland:
Undervisningsministerns brev till undervisningspersonalen i Finland: Omtanke och omsorg

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 1.4.2020 13.12
Kolumn
minister Andersson

På kort tid har coronaviruset fört såväl det finländska samhället som världsekonomin in i en alldeles ny situation. Aldrig tidigare har man i fredstid utlyst undantagstillstånd, och aldrig tidigare har någon regering varit tvungen att på detta sätt begränsa de grundläggande fri- och rättigheterna för att skydda människors hälsa och säkerhet.

Vi står alla inför en ny situation. Under normala förhållanden är det inte undervisningsministerns uppgift att hänvisa barn från skolan till distansundervisning, utan att trygga varje barns lika rätt till högklassig undervisning. Likaså har ingen av undervisning- och kulturministeriets högkompetenta tjänstemän tidigare varit tvungen att skriva en förordning som nästan helt och hållet avbryter närundervisningen i de finländska skolorna och läroanstalterna. Även under rådande undantagsförhållanden är det ändå vårt övergripande mål att trygga rätten att lära sig för alla barn, unga och studerande.

För närvarande påverkar coronaviruset livet för var och en av oss. Undantagsförhållandena kräver mycket av såväl små skolelever som av deras föräldrar, yrkespersoner inom småbarnspedagogiken, studerande samt lärare och andra anställda inom undervisningssektorn. Måndagen den 30 mars meddelade regeringen att man föreslår att begränsningarna ska fortsätta åtminstone till den 13 maj. Regeringen iakttar hälsomyndigheternas rekommendationer och anvisningar om att minska närkontakterna i hela det finländska samhället. Vid undervisnings- och kulturministeriet bereder vi oss även på den möjligheten att skoleleverna inte alls kan återvända till skolan under vårterminen, och vi gör förberedelser för att detta inte ska äventyra slutförandet av studierna för någon.

I Finland övergick vi i praktiken på en dag till distansundervisning och avvikande undervisningsarrangemang. Många yrkespersoner inom undervisningssektorn har varit förvånade över hur smidigt övergången trots allt har gått till. Vårt utbildningssystem har återigen visat prov sin styrka, och de finländska pedagogerna på sin gedigna yrkesskicklighet. Regeringens riktlinje om att undervisningen inte avbryts, utan fortsätter med avvikande arrangemang, har också setts som ett viktigt tecken på hur högt vi värderar utbildning i hela vårt samhälle.

Bästa lärare, skolgångshandledare, rektorer, lärare och barnskötare inom småbarnspedagogiken och alla ni andra som arbetar för våra barns välbefinnande och uppväxt. Tack.

Många av er frågar just nu er själva hur ni ska orka, funderar på er egen och era närmastes hälsa och på hur det ska gå till att kombinera när- och distansundervisningen med varandra. Era tankar och bekymmer är fullt begripliga.

I dessa tider är det viktigt att komma i håg att visa omtanke både om er själva och andra. Man måste förstå att det inte är möjligt att ordna undervisningen på precis samma sätt som under normala förhållanden. Det är viktigt att se till att ens egen arbetsbörda inte blir för stor, och att ansvaret delas upp mellan flera lärare. I skolorna kan man under rektorns ledning besluta att bilda undervisningsgrupper och skapa en annan arbetsfördelning mellan lärarna än normalt, till exempel så att olika lärare får ansvaret för ansvara för närundervisningen och distansundervisningen.     

Man bör också se till att undervisningen ordnas så att arrangemangen bidrar till att hindra smittspridningen. Det är viktigt att utbildningsanordnarna ger skolorna klara instruktioner om hur undervisningsgrupperna ska bildas, om arbetsfördelningen mellan lärarna och om hur man går till väga för at skapa trygga undervisningsarrangemang. 

Bästa lärare

Vi finländare är ett av världens högst utbildade folk, och det är just precis utbildning som ska hjälpa oss att klara oss ur vår nuvarande belägenhet. Tillsammans tar vi oss genom den här krisen, och var och en drar sitt stå till stacken. Många oroar sig för hur det ska gå för eleverna i familjer som haft det svårt redan före coronaviruset. Vårt mål är att undantagstillståndet ska inverka så lite som möjligt på skolorna, också på sikt. Vi bereder oss på ett växande stödbehov efter den här tiden. Regeringen och jag själv kommer att göra allt som står i vår makt för att alla barn och unga ska ha lika och högklassiga möjligheter att lära sig och att studera  – under undantagstillståndet, och när det är över.

I det rådande läget måste vi alla ta hand om varandra. I och med att vi inte kan befinna oss på samma plats fysiskt,  är det viktigare än någonsin att komma ihåg att fråga varandra hur den andra mår, antingen vi ringer varandra, samtalar på nätet eller skickar brev eller vykort till varandra. 

Jag tillönskar er alla har mod och kraft i ert värdefulla arbete. Vi har klarat oss genom svåra tider förut, och tillsammans kommer vi att göra det nu också. Vi lämnar ingen åt sitt eget öde.

Vi håller på er,  och vill framför allt tacka er alla i undervisningssektorn för er insats. Vi uppskattar ert arbete väldigt mycket. Vi ska ta hand om varandra, allihop.   

Li Andersson

Undervisningsminister

Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning