Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp bereder finansieringsreform inom utövande konst

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2019 12.16 | Publicerad på svenska 3.9.2019 kl. 15.32
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag om en reform av statsandelssystemet inom utövande konst. Reformförslaget bereds i form av en regeringsproposition.

Riksdagen godkände i samband med budgeten 2019 en resolution där man förutsatte att beredningen av reformen av den utövande konstens finansieringssystem framskrider på bred front och att man i samband med beredningen noggrant utvärderar de olika modellernas inverkan på den framställande konstens finansiering och verksamhetens utveckling samt att man garanterar tillräckliga resurser för reformen.

I regeringsprogrammet 2019-2023 konstateras att ” I syfte att förbättra förutsättningarna för konst genomförs en reform av systemet med statsandelar för utövande konst. Reformen kommer att gälla alla dem som arbetar med utövande konst. Genom reformen tryggas Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris ställning och finansiering som nationella huvudscener.”

Arbetsgruppen ska beakta resolutionen och regeringsprogrammets riktlinjer.

Ordförande för arbetsgruppen är statssekreterare Tuomo Puumala. Medlemmar är överdirektör Riitta Kaivosoja (viceordförande, UKM), ordförande Ahti Vänttinen (Muusikkojen liitto), specialsakkunnig Johanna Selkee (Finlands kommunförbund), verksamhetsledare Helena Värri (Suomen Sinfoniaorkesterit ry), verksamhetsledare Tommi Saarikivi (Suomen Teatterit ry), verksamhetsledare Karola Baran (Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry), specialsakkunnig Mari Karikoski (Centret för konstfrämjande), regeringsråd Joni Hiitola (UKM) och kulturråd Katri Santtila (UKM).

Arbetsgruppens sekreterare är kultursekreterare Eero Koski (UKM) samt arbetsgruppens medlem, specialsakkunnig Mari Karikoski. Arbetsgruppens sakkunniga ärt skolråd Antti Markkanen, systemsakkunnig Simo Eerola samt sakkunnig Mikko Rantanen vid Utbildningsstyrelsen.

Arbetsgruppens verksamhetsperiod pågår fram till den 28 februari 2020.

Upplysningar: kulturråd Katri Santtila, tfn 02953 30285

Hanna Kosonen Kultur