Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp bereder en höjning av terminsavgifterna för studerande från länder utanför EU och EES

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.8.2023 10.25
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda en höjning av terminsavgifterna för högskolestuderande från länder utanför EU och EES. Arbetsgruppen förväntas också lägga fram förslag till lagstiftning för att förhindra att terminsavgifterna kringgås och återinföra högskolornas handläggningsavgifter för ansökningar.

Arbetet baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering, där det konstateras att regeringen tar steg mot terminsavgifter som täcker alla kostnader för studerande från länder utanför EU och EES.

Arbetsgruppen ska bereda en regeringsproposition med förslag till ändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen med syftet att höja terminsavgifterna så att de täcker alla kostnader och minska möjligheterna att kringgå skyldigheten att betala terminsavgift. 

Dessutom återinförs den handläggningsavgift för ansökan som högskolorna tar ut av sökande som genomgått en utbildning i ett land utanför EU/EES-området som ger behörighet för högskoleutbildning. I samband med införandet av terminsavgifter ändrades universitetslagen och yrkeshögskolelagen så att den administrativa handläggningsavgiften för ansökan, som varit i bruk endast en kort tid, slopades. Efter detta har det administrativa arbetet på grund av ansökningar som gjorts på onödiga eller lätta grunder ökat. 

Det föreslås inte att terminsavgifter tas ut av studerande inom finsk- eller svenskspråkig utbildning, finska medborgare eller medborgare i ett EU- eller EES-land. 

Ändringarna beaktas i det pågående arbetet i den arbetsgrupp som utreder en reform av högskolornas styr- och finansieringsmodell. Som ett led i genomförandet av regeringsprogrammet kommer man också att utvärdera behovet av och processen för att införa ett nationellt stipendiesystem samt metoder för att öka incitamenten för internationella studerande att stanna kvar för att jobba i Finland efter utexamineringen. 

Enligt regeringsprogrammet är avsikten att i ett senare skede utreda möjligheterna att inrätta en kompensation i likhet med studielånskompensation för personer från länder utanför EU/EES-området som har utexaminerats från en finländsk högskola eller någon annan finländsk läroanstalt, betalat terminsavgift och arbetat en viss tid i Finland. 

Ordförande för arbetsgruppen är direktör Jonna Korhonen och vice ordförande undervisningsrådet Maija Innola från undervisnings- och kulturministeriet. I arbetsgruppen ingår medlemmar från olika ministerier, myndigheter, högskolor och studerandeorganisationer.

Arbetsgruppens mandat löper från och med den 1 september 2023 till och med den 30 juni 2024.

Mer information: Jonna Korhonen, direktör, tfn 0295 330 008

  • Högskolorna har kunnat ta ut en terminsavgift på minst 1 500 euro av studerande från länder utanför EU/EES som inlett sina studier inom utbildning på ett främmande språk den 1 augusti 2017 eller därefter. 
  • Enligt en utredning från 2022 har införandet av terminsavgifter inte haft några långsiktiga eller skadliga konsekvenser för högskolornas internationalisering eller för villigheten hos studerande från länder utanför EU/EES att studera vid finländska högskolor. 
  • Högskolorna har observerat att skyldigheten att betala terminsavgift kringgås genom att man efter att studierna har inletts skaffar något annat uppehållstillstånd än ett uppehållstillstånd för studerande, oftast ett uppehållstillstånd för arbetstagare. Personer som vistas i landet med andra kontinuerliga uppehållstillstånd än ett uppehållstillstånd för studerande behöver nämligen för närvarande inte betala terminsavgift.
Högskoleutbildning och forskning Utbildning