Hyppää sisältöön

Työryhmä valmistelemaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksujen korottamista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.8.2023 10.25
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten korkeakouluopiskelijoiden lukuvuosimaksujen korottamista. Työryhmältä odotetaan myös ehdotuksia lainsäädännöksi, jolla estetään lukuvuosimaksujen kiertämistä ja palautetaan käyttöön korkeakoulujen hakemusten käsittelymaksut.

Työ perustuu pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjaukseen ”hallitus etenee kohti EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksujen täyskatteellisuutta”.

Työryhmän tulee valmistella hallituksen esitys, joka sisältää muutosesitykset yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin siten, että lukuvuosimaksuja korotetaan kohti täyskatteellisuutta ja vähennetään mahdollisuuksia kiertää lukuvuosimaksuvelvollisuutta. 

Lisäksi palautetaan käyttöön hakemuksen käsittelymaksu, jonka korkeakoulut perivät hakijoilta, jotka ovat suorittaneet kelpoisuuden koulutukseen tuottavan koulutuksen EU/ETA-maiden ulkopuolella. Lukuvuosimaksujen käyttöönoton yhteydessä yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettiin siten, että lyhyen aikaa käytössä ollut hallinnollinen hakemuksen käsittelymaksu poistettiin. Turhien tai kevein perusteiden tehtyjen hakemusten aiheuttama hallinnollinen työ on kasvanut hakemusten käsittelymaksujen poistuttua. 

Lukuvuosimaksuja ei esitetä suomen- tai ruotsinkielisessä koulutuksessa opiskeleville, eikä Suomen tai EU/ETA-maiden kansalaisille.  

Muutokset huomioidaan käynnissä olevassa korkeakoulujen ohjaus- ja rahoitusmallin uudistamista selvittävän työryhmän työssä. Osana hallitusohjelman toimeenpanoa tullaan arvioimaan myös tarve ja tapa luoda valtakunnallinen apurahajärjestelmä sekä arvioidaan millä tavoin lisätään kannusteita jäädä Suomeen töihin valmistumisen jälkeen. 

Hallitusohjelman mukaisesti selvitetään myöhemmin opintolainahyvityksen kaltaisen hyvityksen luomista EU/ETA-maiden ulkopuoliselle, suomalaisesta korkeakoulusta tai muusta suomalaisesta oppilaitoksesta valmistuneelle, lukukausimaksua maksaneelle ja Suomessa määräajan työskennelleelle henkilölle. 

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jonna Korhonen ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Maija Innola opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmään osallistuu jäseniä ministeriöistä, viranomaisista, korkeakouluista ja opiskelijajärjestöistä.

Työryhmän toimikausi on 1.9.2023 – 30.6.2024.

Lisätietoja: johtaja Jonna Korhonen, p. 0295 330 008

  • Korkeakoulujen on tullut periä vähintään 1 500 euron suuruinen lukuvuosimaksu 1.8.2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittavilta EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta vieraskielisessä koulutuksessa. 
  • Lukuvuosimaksujen käyttöönotolla ei vuonna 2022 tehdyn selvityksen perusteella ole ollut pitkäaikaisia haitallisia vaikutuksia korkeakoulujen kansainvälistymiseen tai EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden halukkuuteen opiskella suomalaisissa korkeakouluissa. 
  • Korkeakoulut ovat havainneet, että lukuvuosimaksuvelvollisuutta kierretään hankkimalla opintojen alkamisen jälkeen muu kuin opiskelijan, useimmiten työntekijän oleskelulupa, koska muilla jatkuvilla oleskeluluvilla kuin opiskelijan oleskeluluvalla maassa oleskelevat eivät ole tällä hetkellä lukuvuosimaksuvelvollisia. 
Korkeakoulutus ja tiede Koulutus