Hoppa till innehåll

År 2021 belönar undervisnings- och kulturministeriet aktörer som utmärkt sig inom programmen Familjen i rörelse, Vuxna i rörelse och Äldre i rörelse

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2021 16.00 | Publicerad på svenska 15.9.2021 kl. 14.01
Nyhet
Foto: Helena Heiskanen

Programmen för motionsfrämjande är en riksomfattande helhet för hälsomotion som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som främjar en motionsinriktad livsstil i olika ålders- och befolkningsgrupper. I år belönar undervisnings- och kulturministeriet förtjänstfulla aktörer inom programmen Familjen i rörelse, Vuxna i rörelse och Äldre i rörelse.

En kommun, en organisation eller någon annan registrerad aktör kan delta i programmet och ansöka om priset. Varje program belönar minst en förtjänstfull aktör för verksamhet som främjar programmets mål. Ansökningstiden är 13.9–1.10 2021. Prissumman är 21 000 euro och den fördelas mellan pristagarna. Prisutdelningen ordnas den 2 december 2021 kl. 10 i Ständerhuset i Helsingfors. 

Kriterierna för priset är programspecifika 

Programmet Familjen i rörelse betonar i sitt val handledd eller frivillig familjemotion med låg tröskel som aktören på ett konkret sätt har möjliggjort eller utvecklat. Programmets fokus är i synnerhet att förverkliga en fysiskt aktiv samvaro i vardagen för människor i olika åldrar. 

Programmet Vuxna i rörelse betonar i sitt val ett innovativt grepp i skapandet av samarbetsnätverk för idrott och motion, verksamhet som anknyter till servicekedjan för motionsrådgivning för befolkningen i arbetsför ålder samt långsiktigt arbete för att stärka ställningen för idrott och motion i samhället. 

Programmet Äldre i rörelse betonar i sitt val innovativa sätt att införa, sprida eller förankra verksamhetsmodeller för hälsomotion för äldre. Till exempel har man utvecklat nya verksamhetsformer, engagerat nya idrotts- och motionsutövare, utvecklat frivilligverksamheten eller utvecklat verksamheten utifrån de äldres egna idéer.

Ytterligare information och ansökningsanvisningar: