Hoppa till innehåll

Användningen av e-material vid bibliotek och ersättningen för användningen ska utredas

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2022 13.37
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Petri Honkonen har tillsatt hovrättsrådet Kristiina Harengo för att utreda om det är möjligt och ändamålsenligt att betala ersättning för användningen av e-material vid bibliotek i Finland.

I förslaget till lösning bör man sträva efter att den ersättning som betalas till upphovsmän av litterära verk för användning av e-material vid bibliotek i möjligaste mån är jämförbar med den ersättning som betalas för utlåning av tryckta böcker.

Utredaren ska utifrån förslaget till lösning bedöma den motiverade ersättningsnivån, förslagets totala ekonomiska konsekvenser för staten och kommunerna samt konsekvenserna för villkoren för användning och anskaffning av e-material.

Till följd av digitaliseringen av bokförlagsverksamheten har det även skett en förändring i användningen av litterära verk vid biblioteken, då kunderna alltmer har övergått till att använda digitala böcker och ljudböcker på nätet. Till det e-material som används vid biblioteken hör e-böcker, e-tidningar och e-ljudböcker.

Användningen av e-material vid bibliotek har ökat

Användningen av e-material vid de allmänna biblioteken har ökat kraftigt under de senaste åren. Även i framtiden kan användningen av e-material förväntas öka. Under de senaste åren har man arbetat för att utveckla ett gemensamt e-bibliotek för kommunerna, som ger användarna en enklare och mer jämlik tillgång till bibliotekens e-material.

Ändringen i kundernas användning av biblioteksmaterial har tydliga konsekvenser för upphovsmännen, eftersom den ersättning som betalas till upphovsmännen för utlåning av böcker inte gäller användningen av det e-material som biblioteken förmedlar.

Utredningen ska vara klar senast den 15 september 2022.

Mer information: Jorma Waldén, direktör, tfn 0295 330 338

Bibliotek Kultur Petri Honkonen Upphovsrätt